Powszechne Zbawienie

Czas naprawienia

Czas naprawienia

Św. Piotr wyjaśnia: (Dz.Ap. 3:19-23) „Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa, którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, ze każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie.” Określony czas –to odnowienie wszechrzeczy podczas ponownego przyjścia Chrystusa na ziemię. Pan będzie pośrednikiem, na wzór Mojżesza. Jezus pochodził z narodu izraelskiego, więc wzbudzony z „ich braci”.

Obecne uczynki człowieka będą miały wpływ na zbawienie. Jezus mówi: „A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu.”. (Mat. 12:36) Podobnie Mędrzec: (Kazn. 11:9) „Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości i bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce, i używaj, czego pragną twoje oczy, lecz wiedz, że za to wszystko pozwie cię Bóg na sąd”.

Jak rozumieć te zdania? Gdyby za każde złe słowa Stwórca karał śmiercią – nikt nie byłby zbawiony. Chodzi tu bowiem, że każde złe słowo ma wpływ na charakter człowieka i kiedy nastanie wspomniany wyżej „czas odnowienia” – charakter człowieka będzie tym czynnikiem, który będzie wpływał na to, czy człowiek zechce być zbawiony czy też nie.

Wspomnieliśmy wyżej, że „Bóg chce by każdy był zbawiony”, a to oznacza że Bóg stworzy takie warunki, by każdy mógł wybrać życie, zbawienie.

Jak to będzie, mówi przyjaciel Ijoba, Elihu (dodajmy w nawiasie słowa domyślne): „Jeżeli potem oręduje za nim jaki anioł, pośrednik, jeden na tysiąc(zapewne Chrystus), aby objawić człowiekowi jego obowiązek, i zmiłuje się nad nim: (Mówi Stwórca do swego Syna): Wybaw go od zejścia do grobu, otrzymałem zań okup, to jego ciało odzyskuje młodzieńczą siłę, wraca do dni swojej młodości. Gdy modli się do Boga, ten jest dla niego łaskawy, pozwala mu oglądać z radością swoje oblicze i tak przywraca człowiekowi jego sprawiedliwość. Śpiewa przed ludźmi, mówiąc: Zgrzeszyłem i złamałem prawo, lecz mi za to nie odpłacono”. (Job. 33:23-27) Wspaniała perspektywa naprawienia wszechrzeczy!

Podziel się