Życie w Chrystusie

W czynieniu dobrze nie ustawajmy

"A jeśli kto o swoich, zwłaszcza o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego" 1Tym.5:8. Werset powyższy jest zaskakujący w swej naganie dla tych Chrześcijan, któ...

„Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

Apostoł Paweł naucza: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie” Gal.6:15. Czym więc jest to nowe stworzenie? Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg zamierza powo...

Refleksje w obliczu Nowego Roku

Brzask Nowego Roku jest czasem właściwym na refleksje zarówno nad przyszłością, jak i nad przeszłością. Rozmyślając nad tym, co było stwierdzić musimy, jak wiele mamy powodów do wdzięczności. Ci, któr...

”Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”

Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań związanych z zachętą Słowa Bożego dotyczącą stania się świętym. Nie rozpatrujmy światowych, pospolitych skojarzeń ze świętością. Może się zdarzyć, ...

”Ale my zmysł Chrystusowy mamy”

W naszej ludzkiej naturze mamy wiele skłonności, które prowadzą nas w niepewnym kierunku. Czasem jakiś bodziec, może głupia myśl może spowodować mocne zawirowania w naszym życiu. Obecnie  żyjemy w świ...

Budowa na pewnym fundamencie

Król Dawid napisał proroczo o Panu naszym Jezusie, że będzie mówił w przypowieściach: "Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice" Ps.78:2(BT). Wiemy, że tak się też stało, co poświadcza ewang...

Niewód zapuszczony w morze

"Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu. Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby ...

Czytanie Słowa Bożego

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tym. 3:16) Rzemieślnik nie poświęca dużo uwagi swoim narzędzi...

Pewność Bożych Obietnic

„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Psalm. 37:5) Człowiek poświęcony, jak każdy człowiek, ma pewne plany, cele i dążenia. I nie ma w tym nic złego, o ile te plany są ...