Jezus Chrystus

Nieoczekiwany gość w domu Szymona

"Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci ...

Jezus Chrystus WCZORAJ i dziś, ten sam i na wieki

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" Hebr.13:8. Jezus jest "pierworodnym z umarłych" Kol.1:18, po którym wszyscy umarli zostaną wzbudzeni do życia. On umarł raz za wszystkich. Jest wob...

25.12 „Boże Narodzenie”

Na początku musimy zaznaczyć, że nazwa tego święta nie jest poprawna i nie powinna być używana przez naśladowców pana Jezusa. Pan Jezus Bogiem nie był ani nie jest. Pismo Święte w wielu miejscach potw...

Jezus na Górze Przemienienia

Opis wydarzeń na Górze Przemienienia jest dobrze znanym fragmentem Pisma Świętego. Było to cudowne spotkanie, które stanowić miało z jednej strony lekcję i zbudowanie dla apostołów, a z drugiej wsparc...

6 stycznia- „Święto trzech króli”- Święto epifanii

Pewnie zdziwił Cię ten tytuł… Jakie święto epifanii? Znasz przecież dobrze słowo pisane po grecku ἐπιφάνεια. Wiesz nawet, że w konkordancji Stronga ma numer 2015. Przecież to słowo określające Pańskie...

Głos Oblubieńca i Oblubienicy

Jeżeli czytamy Biblię w sposób literalny i powierzchowny to nie jest w niej wiele napisane na temat oblubieńca i oblubienicy. Jeżeli jednak modląc się, wgłębimy się z pomocą Ducha Świętego w całą treś...

Oto Baranek Boży! – Jan 1:36

Kiedy Jan ujrzał Jezusa przychodzącego nad Jordan, rzekł do wszystkich swoich uczniów: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata – Jan 1:29. Jest to pierwsze użycie słowa „baranek” w Nowym Testamen...

Dziś narodził się wam Zbawiciel

Zbliżamy się do szczególnego czasu, gdy cały świat chrześcijański święci wielkie wydarzenie dziejowe, od którego datuje się nasza era, jakim było narodzenie się Pana Jezusa – jako Zbawiciela. ...

Dlaczego Jezus miał koronę cierniową na głowie?

Odpowiedź na to pytanie może być różna. Niektórzy powiedzą, że był to objaw bezmyślnego okrucieństwa Rzymian. Gdy jednak uświadomimy sobie, że „całe Pismo przez Boga jest natchnione” (2 Tym. 3:16) oka...

Znak narodzenia Pańskiego

„I znowu rzekł Pan do Achaza tak: Proś dla siebie o znak od Pana, twego Boga, czy to głęboko w podziemiu, czy to wysoko w górze!” (Izaj. 7:10-11) Choć Apostoł Paweł gani Żydów za to, że „domagają s...