Historia chrześcijaństwa

Leczenie Babilonu: Historia Chrześcijaństwa

Skoro pokazaliśmy niektóre przykłady choroby, zachodzi pytanie, czy były próby ich leczenia. Władcą, który rozpoczął leczenie choroby bałwochwalstwa w Jeruzalemie był król Jozjasz. Nie bez powod...

Leczenie Babilonu: Reformacja

Kiedy Marcin Luter dokonał odważnego, jak na XVI wiek posunięcia i 31października 1517r. przybił 95 tez, twierdzeń dotyczących nauki Pisma Świętego na drzwiach kościoła w Wittenberdze, stało się...

Znaczenie systematyczności w rozwoju duchowym

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” – Dzieje Ap. 2:42 Formujący się zbór chrześcijański w Jerozolimie, był strukturą ze względu na swoją dość kruchą młod...

31 Październik – HALLOWEEN

"Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są"– Gal. 4:2 31 października to dla Amerykanów i Irlandczyków okazja do spektakularnej zabawy. Halloween to irlan...

Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny

15 sierpnia przypada święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny (w skrócie WNMP). Dla osób wywodzących się ze społeczności o korzeniach protestanckich jest to uroczystość dosyć obca ponieważ nie...

Kanonizacja Jana Pawła II

27 kwietnia 2014 w rekordowo krótkim czasie Kościół rzymsko-katolicki ogłosił papieża Jana Pawła II świętym. Nie powinno nas to specjalnie dziwić, skoro nieżyjący już papież był głębokim zwolennikiem ...

O Biblii

Biblia jest najcenniejszą z ksiąg, jakie posiadamy. Przetrwała ona burze dwudziestu wieków. Ludzie starali się różnymi sposobami usunąć ją z powierzchni ziemi, niszczyli Biblię i palili, a posiadaczy ...

U korzeni chrześcijaństwa

"Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus" - 1 Kor. 3:11 (BGd). W ciągu długich wieków papieże głosili tezę, że "poza Kościołem rzymsk...