Wielkie Proroctwo naszego Pana: Badajcie Duchy

EW. MATEUSZA 24 ROZDZIAŁ- WSTĘP "Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!" Izaj.30:21. To Słowo towarzyszy już świętym prawie 2000 lat....

Jak werset „Bóg objawiony w ciele” tłumaczy trójcę?

"A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę ...

Jakie jest znaczenie 1 Listu Piotra?

Do napisania Listu skłoniła Piotra trudna sytuacja tych obszarów (1:6;2:12-15), a zarazem pragnienie podniesienia na duchu i zachęcenia do wytrwania w wierze i życiu chrześcijańskim pomimo ...

Jak Jezus może zmienić moje życie?

Każdy zbliżając się do Boga, czytając Biblię, zauważa przejaw Boskiej miłości, sprawiedliwości, mądrości i mocy, widocznych w Jego planie wobec ludzkości. Obiecana restytucja, czyli przywrócenie ludz...

„Jeśli się nie staniecie jak dzieci”

Od najwcześniejszych lat naszego życia jesteśmy nauczani bycia odpowiedzialnymi i samodzielnymi. Już w szkole podstawowej marzymy by być dorosłymi, a skończenie osiemnastego roku życia i otrzymanie u...

Chrześcijanin w sieci

Będąc na ziemi Pan Jezus powołał dwunastu uczniów, by zostali Jego apostołami. Zanim spotkali na swojej drodze Pana Jezusa, trudnili się różnymi zawodami, a swój czas wykorzystywali całkowicie od...

Dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela?

Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty (Dz.Ap.19:4), upamiętania się od grzechów. "Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios." Mat.3:2. Miał również przygotować serca Żydów do przyj...

Pamiętajcie na wodzów waszych

"Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich" Hebr.13:7 Nasuwa się ważne pytanie, na których wodzów mamy pamiętać? NA...

Bieg w zawodach: Przygotowanie

"Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby...