Nauka o odwróceniu się od martwych uczynków

Słowo Boże uczy nas, jak powinien przebiegać prawidłowy wzrost duchowy chrześcijanina. Pokazuje ono, czego powinien się wystrzegać naśladowca Chrystusa, oraz co powinien starać się wprowadzać w czyn. ...

Jaka powinna być wiara chrześcijanina?

 Gdy myślimy o temacie wiary, być może pierwszymi słowami, jakie przychodzą nam do głowy jest werset: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” Rzym.5:1...

Jezus Chrystus WCZORAJ i dziś, ten sam i na wieki

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" Hebr.13:8. Jezus jest "pierworodnym z umarłych" Kol.1:18, po którym wszyscy umarli zostaną wzbudzeni do życia. On umarł raz za wszystkich. Jest wob...

Cudowne narodzenie Jezusa Chrystusa

"Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych" - Mich. 5:1. Gdy Magowie z dalekiego...

25.12 „Boże Narodzenie”

Na początku musimy zaznaczyć, że nazwa tego święta nie jest poprawna i nie powinna być używana przez naśladowców pana Jezusa. Pan Jezus Bogiem nie był ani nie jest. Pismo Święte w wielu miejscach potw...

Jaki był powód przyjścia Jezusa na ziemię?

Jeśli chcemy poznać powód pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, musimy przeanalizować to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Co więc wiemy o życiu Pana Jezusa? Na podstawie Pisma Świętego mo...

Jezus na Górze Przemienienia

Opis wydarzeń na Górze Przemienienia jest dobrze znanym fragmentem Pisma Świętego. Było to cudowne spotkanie, które stanowić miało z jednej strony lekcję i zbudowanie dla apostołów, a z drugiej wsparc...

Refleksje w obliczu Nowego Roku

Brzask Nowego Roku jest czasem właściwym na refleksje zarówno nad przyszłością, jak i nad przeszłością. Rozmyślając nad tym, co było stwierdzić musimy, jak wiele mamy powodów do wdzięczności. Ci, któr...

6 stycznia- „Święto trzech króli”- Święto epifanii

Pewnie zdziwił Cię ten tytuł… Jakie święto epifanii? Znasz przecież dobrze słowo pisane po grecku ἐπιφάνεια. Wiesz nawet, że w konkordancji Stronga ma numer 2015. Przecież to słowo określające Pańskie...

Z czego wynikają różnice poziomu edukacji?

Skoro Pan Bóg istnieje to dlaczego pozwala na dysproporcje w poziomie edukacji w różnych częściach świata? Czy jest to sprawiedliwe? Pan Bóg uczynił pierwszego człowieka na swój obraz i podobieństwo "...