”Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”

Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań związanych z zachętą Słowa Bożego dotyczącą stania się świętym. Nie rozpatrujmy światowych, pospolitych skojarzeń ze świętością. Może się zdarzyć, ...

”Przyozdobiona oblubienica dla męża swego”

Każdy z nas, kto myślał o założeniu rodziny, kocha lub będzie kochał tę jedyną, być może długo wyczekiwaną małżonkę czy małżonka. Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego z tak ogromnym staraniem szukamy...

Gdy Oblubienica szuka Chrystusa

Zajmiemy się dzisiaj wyjątkowym fragmentem w Biblii. Może nie jest to zbyt trafne określenie i ktoś mógłby rzec, że każda księga znajdująca się w Piśmie Świętym jest wyjątkową, gdyż duch ją zgromadził...

”Ale my zmysł Chrystusowy mamy”

W naszej ludzkiej naturze mamy wiele skłonności, które prowadzą nas w niepewnym kierunku. Czasem jakiś bodziec, może głupia myśl może spowodować mocne zawirowania w naszym życiu. Obecnie  żyjemy w świ...

Nasza ojczyzna jest w niebie: potrzeba usprawiedliwienia Cz.1

"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa" Filip.3:20. Jest to wzniosły, a zarazem trudny temat. Czy człowiek ziemski, myślący w sposób cielesny, może z...

Budowa na pewnym fundamencie

Król Dawid napisał proroczo o Panu naszym Jezusie, że będzie mówił w przypowieściach: "Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice" Ps.78:2(BT). Wiemy, że tak się też stało, co poświadcza ewang...

Niewód zapuszczony w morze

"Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu. Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby ...

Jak walczyć z Amalekitami?

„I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim.” (2 Mojż. 17:8) Izrael na drodze do obietnicy Bożej, miał wiele przeszkód i wyzwań. Część tych doświadczeń była sprowokowana przez samych I...

Rozproszenie uwagi

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego.” (1 Kor. 2:2) Jako poświęceni Bogu wierzymy, że niewiele już zostało czasu na Boskim zeg...