Czy Jezus miał dom na ziemi?

Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom w którym przebywał, nie jest natomiast napisane, czy ten dom był jego własnością. "A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego ...

Ofiara uznana przez Pana Boga

"Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie" Hebr.9:12(BG) Pan Jezus odchodząc do nieba nakazał Swoim uczniom, by...

Nieoczekiwany gość w domu Szymona

"Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci ...

Czym się różni wskrzeszenie od zmartwychwstania?

Od momentu grzechu pierwszego człowieka, mimo złożenia przez Pana Jezusa okupu za Adama, a w Adamie za całą ludzkość, każdy z nas umiera. Na kartach Biblii odnajdujemy jednak zapisy o osobach, którym...

Na początku było Słowo: Pierwszy był Logos

LOGOS STWORZENIEM BOŻYM Wspomnieliśmy już, że Logos określony jest przez Pismo Święte jako pierworodny, czyli jako początek Bożego stworzenia, albo jeszcze inaczej − jako pierwsze Boże stworze...

Gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje

SKARB NA ZIEMI Jezus powiedział: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, (...) albo...

Ostatnie chwile Zbawiciela: Betania

Przed Nami najważniejsze nabożeństwo w tym roku – uroczystość upamiętniająca śmierć Naszego Mistrza. Wierzę, że uczynimy to z potrzeby serca, a nie z przyzwyczajenia czy w związku z błędnym przypisyw...

Co znaczą ostatnie słowa Pana Jezusa przed śmiercią?

Często zdarza się, że z ostatnim tchnieniem umierający przekazuje jakieś przesłanie dla potomnych. Czasami są to słowa miłości skierowane do rodziny i przyjaciół, albo prośba o opiekę nad osobą, któr...

14 Nisan- Święto przejścia (Pesach)

PESACH- DROGA DO WOLNOŚCI Gdy człowiek został umieszczony przez Stwórcę w ogrodzie Eden, mógł cieszyć się prawdziwą wolnością. Pan Bóg stwarzając Adama dał mu wolność wyboru. Wszechmogąc...

Pamiątka śmierci Pana Jezusa

W porze wiosennej wielu ludzi rozmawia i myśli o mękach i cierpieniach Pana Jezusa, oraz o Jego przelanej na Golgocie krwi. Skłaniają ich ku temu święta wielkanocne, ale w życiu prawdziwych chrześcij...