Łaska Boża jest zbawienna dla wszystkich ludzi

"Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei" Hebr.6:18. Wiele...

Jak powinniśmy pozbywać się naszych grzechów?

Co czynić, gdy uwikłamy się w grzechy myśli i uczynków? Módlmy się o uwolnienie i przebaczenie, mając świadomość, że tylko Ojciec Niebieski ma moc wybawić nas od wszelkiego zła. Nasz Bóg jest miłujący...

„Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe”

Apostoł Paweł naucza: „Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie” Gal.6:15. Czym więc jest to nowe stworzenie? Czytamy w Piśmie Świętym, że Pan Bóg zamierza powo...

Dziękczynienie za duchowe błogosławieństwa

Pismo Święte dowodzi, że sam Bóg jest źródłem życia i tchnienia dla wszystkich ludzi i istot: "Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tc...

Nauka o odwróceniu się od martwych uczynków

Słowo Boże uczy nas, jak powinien przebiegać prawidłowy wzrost duchowy chrześcijanina. Pokazuje ono, czego powinien się wystrzegać naśladowca Chrystusa, oraz co powinien starać się wprowadzać w czyn. ...

Jaka powinna być wiara chrześcijanina?

 Gdy myślimy o temacie wiary, być może pierwszymi słowami, jakie przychodzą nam do głowy jest werset: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa” Rzym.5:1...

Jezus Chrystus WCZORAJ i dziś, ten sam i na wieki

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" Hebr.13:8. Jezus jest "pierworodnym z umarłych" Kol.1:18, po którym wszyscy umarli zostaną wzbudzeni do życia. On umarł raz za wszystkich. Jest wob...

Cudowne narodzenie Jezusa Chrystusa

"Ale ty, Betlejemie Efrata, najmniejszy z okręgów judzkich, z ciebie mi wyjdzie ten, który będzie władcą Izraela. Początki jego od prawieku, od dni zamierzchłych" - Mich. 5:1. Gdy Magowie z dalekiego...

25.12 „Boże Narodzenie”

Na początku musimy zaznaczyć, że nazwa tego święta nie jest poprawna i nie powinna być używana przez naśladowców pana Jezusa. Pan Jezus Bogiem nie był ani nie jest. Pismo Święte w wielu miejscach potw...

Jaki był powód przyjścia Jezusa na ziemię?

Jeśli chcemy poznać powód pierwszego przyjścia Pana Jezusa na ziemię, musimy przeanalizować to, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Co więc wiemy o życiu Pana Jezusa? Na podstawie Pisma Świętego mo...