Jakie jest biblijne spojrzenie na naukę o mszy?

Aby poznać i zrozumieć naukę o mszy, należy zbadać wykładnię Katechizmu Kościoła Katolickiego. Według tej nauki podczas nabożeństwa „Eucharystii”, czyli „Mszy” gładzone są grzechy. Kościół ten wierzy...

Co oznacza księżyc zamieniony w krew?

"Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały." Dz.Ap.2:20 "I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce ...

Wzrost w mocy Ducha Świętego

W Ewangelii Jana znajduje się dobrze znana historia spotkania Pana Jezusa z Nikodemem. Podczas tej rozmowy, na pytanie Nikodema, w jaki sposób stary człowiek może narodzić się na nowo, Pan Jezus ...

Prawdziwe świętowanie narodzenia Pańskiego

PRAWDZIWE ŚWIĘTOWANIE Na początku musimy zaznaczyć, że nazwa tego święta nie jest poprawna i nie powinna być używana przez naśladowców pana Jezusa. Pan Jezus Bogiem nie był ani nie jest. ...

Czy udowodnisz, że Jezus jest Mesjaszem?

Przyjście Mesjasza- zbawcy świata- opisane jest w Piśmie Świętym wielokrotnie. Aby móc Go w nim rozpoznać, należy na samym początku przyjąć aksjomat, że Pismo natchnione jest przez samego Boga i żadn...

Podstawy nauki o chrztach: Rzeczywisty chrzest

Zastanówmy się nad trzecią w kolejności nauką podstawową zapisaną w Hebr.6:2, którą jest nauka o chrztach. Jak się okazuje już na etapie dosłownego czytania różnych tłumaczeń Pisma Świętego,...

Podstawy nauki o chrztach: Chrzest w imię Jezusa

Rezygnacja z ziemskich ambicji, nadziei i dążeń – to często powtarzane słowa, ale być może za rzadko zastanawiamy się nad ich sensem i znaczeniem dla naszego życia. Myślę, że ich sens poznaje się z w...

W jaki sposób mogę wydawać coraz większy owoc?

"A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny." Mat.13:23 ODPOWIEDŹ: Pismo Święte daj...

Gedeon i Boża próba wody

Izrael jest w niebezpieczeństwie. Przez wody Jordanu przeprawili się Madianici oraz Amalekici wraz z ludem ze Wschodu, aby wspólnie rabować płody rolne Izraela. Bóg wyznacza Gedeona na wodza, któ...

Czy Jezus miał dom na ziemi?

Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom w którym przebywał, nie jest natomiast napisane, czy ten dom był jego własnością. "A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego ...