Jakie jest znaczenie 1 Listu Piotra?

Do napisania Listu skłoniła Piotra trudna sytuacja tych obszarów (1:6;2:12-15), a zarazem pragnienie podniesienia na duchu i zachęcenia do wytrwania w wierze i życiu chrześcijańskim pomimo prób i cierpień jakie doznawali adresaci (3:13; 4:1; 5:8-12). Dalej Apostoł określa się jako „świadek męki Chrystusa” (1:18; 5:1; 2:21; 3:18 i nn.). Na podstawie naszej wiedzy o Piotrze z Ewangelii, oraz na podstawie cech Autora Listu dostrzegamy go jako starszego „wśród ich”, daje on również upomnienia jako współ-starszy z troski o dobrych pasterzy (5:1-4B.G.).

Apostoł w wersecie 4:15 pisze, że cierpienie w życiu chrześcijan jest jego udziałem w cierpieniu Chrystusa. Dlatego nikt nie może mieć policzonych cierpień za swoje grzechy lub za mieszanie się w cudze sprawy, pilnowanie cudzych rzeczy.

Należy docenić nawoływania Apostoła. Trzeba zapoznać się z Jego uwagami i zauważyć gorliwość i wierność oraz pamiętać, że każde słowo napomnienia skierowane do Kościoła ma znaczne poparcie godnych przykładów.On znosił twardość jako dobry żołnierz i bardzo cierpiał deklarując prawdę, uznając za przywilej. W swoim liście łączy wysoką, mocą logikę, płynność i powagę w połączeniu z inspirującym entuzjazmem, który muszą obudzić u każdego chrześcijanina Jego nauki z tego świętego płomienia (1:13-16).

Zwany był apostołem Żydów, podobnie jak Paweł apostołem pogan (Gal.2:7). Odwiedzał różne zbory poza Palestyną, w tym zbór w Babilonie (1Piotr.5:13). Napisał dwa powszechne listy do zborów rozsianych po Bliskim Wschodzie. Z tych bogatych listów korzystamy i my, gdyż zostały one włączone do kanonu Nowego Testamentu. Jezus przepowiedział męczeńską śmierć Piotra (Jan.21:18-19). Według tradycji św. Piotr został ukrzyżowany głową w dół ok. roku 70 po Chrystusie.

Odnajdujemy i dostrzegamy również charakterystyczne cechy Listu, o których Piotr mówi w poszczególnych rozdziałach:

1. Dziękczynienie za nadzieję zbawienia; Wezwanie do świątobliwego życia;

2. O żywych Kamieniach; Posłuszeństwo wobec władzy; Ciężar służby;

3. Mężowie i żony; Chrześcijańskie współczucie; Cierpienie w imię sprawiedliwości;

4. Wyrzeczenie się grzechu; Przywilej cierpienia;

5. Napomnienie starszych Zborów;

Podziel się