Wielkie Proroctwo naszego Pana: Wojny, Głody, Mory, Trzęsienia Ziemi

Poddajmy teraz analizie te cztery kwestie (wojny, głód, mór, trzęsienia ziemi) właśnie jako znaki wtórej obecności Mistrza.

WOJNY

Nie ulega wątpliwości, że pierwsza oraz druga wojna światowa najbardziej odzwierciedlają prawdziwość powyższych słów Pana. W latach 1914-1918 zdecydowana większość państw była zaangażowana w konflikt. Zginęło w jego wyniku 17 mln ludzi, w tym ok. 9 mln żołnierzy. Według niektórych oszacowań wydatki pośrednie i bezpośrednie na I wojnę światową wyniosły ok. 340 mld dolarów[1].

W II wojnę światową zaangażowało się 61 państw. Poza jej zasięgiem pozostało tylko 6 państw. Formalnie biorąc objęła 1,7 mld ludzi, co stanowiło 80% ówczesnej światowej populacji. Przyczyniła się ona do śmierci ponad 70 mln ludzi[2].

Być może I oraz II wojna światowa były wypełnieniem proroctwa Izajasza: „I podjudzę Egipt przeciw Egiptowi, tak że walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem, królestwo z królestwem” Iz.19:2.

GŁÓD

Od czasów powrotu Pana doliczyłem się 12 klęsk głodu na terenie Europy razem z Rosją. W ich wyniku umarło nie mniej niż 7 mln ludzi. W latach 1932-1933 na samej Ukrainie zmarło z tego powodu nie mniej niż 3 mln (niektóre statystyki mówią o 7 mln)[3]. Obecnie szacuje się, że epidemia głodu dotyka ok. 1 mld ludzi i ta liczba zwiększa się cały czas[4].

Global Humanitarian Forum szacuje, że na skutek zmian klimatycznych do roku 2030 w ubóstwo popadnie kolejnych 20 mln mieszkańców naszej planety, a 75 mln zmuszonych zostanie do migracji[5].

Inny aspekt głodu to dostęp do wody pitnej. Obecnie na ziemi żyje 7 mld ludziZ tego ok. 1 mld nie ma dostępu do wody pitnej. Stanowi ona zaledwie 3% zasobów wody na całym globie. ONZ oszacowało, że jeśli nie będziemy dbać o jej oszczędzanie i magazynowanie, to do roku 2025 prawie 2 mld ludzi nie będzie miało co pić. UNICEF ocenia, że codziennie umiera z powodu biegunki ok. 5 tys. dzieci poniżej 5 roku życia. 90% tych zgonów jest wynikiem braku dostępu do bieżącej wody, urządzeń sanitarnych oraz nieprzestrzegania podstawowych zasad higieny.

Z DRUGIEJ STRONY…

Z drugiej strony kraje Unii Europejskiej marnują rocznie 89 mln ton żywności. Jedna z brytyjskich organizacji szacuje, że nawet połowa żywności produkowanej na świecie, to jest ok. 2 mld ton, jest wyrzucana do śmieci! Zadajmy sobie pytanie, jaki procent do tej astronomicznej liczby dodajemy my? Możemy być pewni, że Bóg nie puści płazem takiego marnotrawstwa. Róbmy wszystko, aby nie znaleźć się  w grupie karanych.

MÓR

W latach 1918-1919 szalała po świecie pandemia grypy tzw. hiszpanki. Według niektórych statystyk zachorowało na nią 500 mln ludzi, z tego nie mniej niż 50 mln zmarło. Rozprzestrzeniała się ona dzięki falom często niedożywionych ludzi przemieszczających się po całym świecie na skutek wojny[6].

ZNACZENIE SYMBOLICZNE

Mór i głód może mieć także wymiar symboliczny. Zaraza przedstawia zgubne nauki, których wcale nie jest mniej w nominalnym chrześcijaństwie. Zmienia się też trochę punkt ciężkości z teologicznych kwestii na moralne. Można pokazać przykład symbolicznej zarazy, która dotyka współcześnie instytucję małżeństwa. Według niektórych danych już prawie dwa miliony par żyje w naszym kraju bez ślubu. W 2011 roku zawarto w Polsce 206,5 tys. małżeństw (dane GUS). Jest to o 10 procent mniej niż rok wcześniej. Ubywa małżeństw, ale zarazem przybywa par mieszkających razem i wspólnie wychowujących dzieci[7].

Największą zarazą wtórej obecności w wymiarze teologicznym jest ruch charyzmatyczny oraz ekumenizm i jego duch.

Tylko Prawda zaspokaja skutecznie duchowy głód. Jezus powiedział do Samarytanki: Każdy kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie; ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki” Jan.4:13-14. Większość chrześcijan nie pije jednak tej wody, która na zawsze gasi pragnienie. Mistrz jest również prawdziwym chlebem i kto nie spożywa go należycie jest z perspektywy Boga wciąż głodnym i potrzebującym.

TRZĘSIENIA ZIEMI

Do tego zagadnienia również podejdziemy z dwóch stron. Jednym z najtragiczniejszych w historii trzęsień ziemi było to, które nawiedziło Haiti w 2010 roku. Kraj, którego 60% ludności jest wyznawcami katolicyzmu, stracił w nim ponad 220 tys. obywateli. Także w Europie, na początku zeszłego stulecia, miało miejsce trzęsienie ziemi we Włoszech, które pochłonęło 70 tys. istnień ludzkich8. Naukowcy podają, że zwiększa się coraz bardziej aktywność sejsmiczna ziemi, co może prowadzić do coraz częstszych trzęsień. W jednym z amerykańskich programów podano, że w całym XIX wieku zanotowano 2 tys. trzęsień ziemi, a w samym roku 1993 było ich aż 21 tys.[8] Spośród 22 największych trzęsień ziemi w historii, 16 miało miejsce od czasu powrotu Pana. Także na 11 trzęsień, które pochłonęły największą liczbę istnień ludzkich, 7 miało miejsce podczas paruzji[9].

Spójrzmy teraz symbolicznie na to zagadnienie. Trzęsienie ziemi może przedstawiać rewolucje polityczno-społeczno-gospodarcze. Od czasu powrotu Pana było ich niemało. W ujęciu politycznym nastąpił upadek, na skutek I wojny światowej, Imperium Rosyjskiego, Austro-Węgier, Imperium Osmańskiego. Zaczęły odradzać się państwa i powstawały nowe. W 1922 roku powstał ZSRR. W okresie 20-lecia międzywojennego narodził się faszyzm, który najohydniejszy wyraz znalazł w nazistowskich Niemczech.

Tuż po II Wojnie Światowej zaczął się proces dekolonizacji. Niepodległość odzyskało wiele państw, zwłaszcza te leżące na terenie Azji (między innymi Indonezja, Wietnam, Korea, Indie, Pakistan, Cejlon). W 1960 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła deklarację o przyznaniu niepodległości państwom kolonialnym – w tym też roku niepodległość uzyskało najwięcej, bo aż 17 państw afrykańskich, co dało mu przydomek Roku Afryki. Pod koniec roku państwa niepodległe zajmowały 87% powierzchni kontynentu (przy 8% w 1940 roku).W kolejnych latach drugiej połowy XX w. niepodległość uzyskały wszystkie państwa Afryki i większość kolonii na pozostałych kontynentach.”[10]

Koniec lat osiemdziesiątych XX wieku przyniósł kolejne trzęsienie ziemi w postaci upadku ZSRR, a początek lat 90 tych to z kolei wojna w Jugosławii zakończona jej rozpadem.

W Europie wciąż powstają nowe państwa, jak ostatnio Kosowo. Ważą się losy Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii. Być może powstawanie nowych państw to rodzaj porządkowania spraw narodów przed ustanowieniem Królestwa. Jest to na pewno znak wtórej obecności Jezusa:Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa Łuk.21:29.

Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych było powstanie państwa Izrael w 1948 roku. Było to istne trzęsienie ziemi dla całego Bliskiego Wschodu. Z drugiej strony wywarło ono wielce pozytywny wpływ na prawdziwych chrześcijanach, budząc niektórych z nich z letargu i dodając wiary.

W ujęciu społecznym rewolucyjny charakter miała zmiana stosunku do kwestii moralnych. Społeczeństwa stają się coraz bardziej liberalne w kwestiach seksu, swobody ubioru, zachowania, podejścia do homoseksualizmu itp. Również komunizm był rewolucją zmieniającą strukturę społeczną.

W wymiarze gospodarczym rewolucję przyniósł najpierw komunizm, a obecnie globalizacja. Ta ostatnia prowadzi do tego, że kryzysy finansowe w jednej części świata są odczuwalne w skali globalnej.

WERSET 8

Mistrz tak podsumował tę wstrząsającą wizję: „Ale to dopiero początek boleści” Braciom żyjącym w pierwszej połowie XX wieku mogło się wydawać, że są tuż, tuż u zarania Królestwa Chrystusa. My widzimy współcześnie, że to był dopiero początek boleści.

Ciąg dalszy artykułu:

https://www.52prawdy.pl/78c-wielkie-proroctwo-naszego-pana-obrzydliwosc-spustoszenia/embed/#?secret=SdJYkbhzEi

[1]Źródło: Wikipedia, hasło „I wojna światowa”

[2] Źródło: Wikipedia, hasło „II wojna światowa”

[3] Źródło: Wikipedia, hasło „Wielki głód na Ukrainie”

[4] Źródło: „Wprost” nr 48/2013

[5] Źródło: „Wprost” nr 49/2013

[6] Źródło: Wikipedia, hasło „Pandemia grypy w latach 1918-1919”

[7] Źródło: „Wprost” nr 5/2013, str. 13

[8] Źródło: „Fakty i mity” nr 2/2005, str. 15

[9] Źródło: Wikipedia, hasło „Najsilniejsze trzęsienia ziemi w historii”

[10] Źródło: Wikipedia, hasło „Dekolonizacja”

Podziel się