U korzeni chrześcijaństwa

„Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus”1 Kor. 3:11 (BGd).

W ciągu długich wieków papieże głosili tezę, że „poza Kościołem rzymskokatolickim nie ma zbawienia”. Od tego czasu świat nauki uczynił ogromny skok w rozwoju myśli technicznej i zdawałoby się, iż archaiczne twierdzenie o monopolu zbawienia, nie mające podstaw w nauce biblijnej, również uległo zreformowaniu.

Tym bardziej, że podejmowane są działania w celu zjednoczenia wszystkich chrześcijan pod egidą Światowej Rady Ekumenicznej Kościołów. Tymczasem kościoły protestanckie zostały niemile zaskoczone wieściami z Watykanu, że tylko Kościół Katolicki posiada depozyt zbawienia i prawdziwą wiarę, zaś inne kościoły mają tylko swoje wierzenia, które nie w pełni dają możliwość korzystania ze zbawczej łaski wChrystusie.

We wtorek, dnia 5 września 2000 roku stróż i szef doktryny watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary Joseph Ratzinger ogłosił deklarację „Dominus Jesus”, mówiącą o tym, że tylko przez katolicki i apostolski Kościół można osiągnąć pełnię zbawienia. Nic nowego! Przypomniał on tylko starą tezę o jedynozbawczości kościoła papieskiego, która ze względów ekumenicznych była dotąd wygłuszana.

Wśród różnych wyznań kościołów protestanckich zawrzało. Ks. Andrzej Dębski, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, powiedział:

„Nie napisano niczego nowego, ale sam fakt, że ponownie to ogłoszono, daje wiele do myślenia. Jest to niedobry sygnał ze strony Kościoła Katolickiego i przynosi ze sobą rozczarowanie”.

Podobne zdanie wyraził Ks. Stuard Robertson, kapelan Kościoła Anglii w Polsce:

„To, że Kościół Katolicki ogłasza, że posiada monopol naprawdę, jest niepokojące”.

Ks. Zbigniew Kamiński, zastępca zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego stwierdza:

„Jest to bolesny fakt. Wydaje mi się, że zostają naruszone zasady. Czy taki tok myślenia nie narusza podstaw ekumenizmu w sytuacji, gdy Kościół Rzymskokatolicki stwierdza, że jest jedynozbawczy?”

Ks. Zdzisław Jaworski, zwierzchnik Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Polsce wyraża następujące zdanie:

„Jeżeli deklaracja i stanowisko Kościoła Rzymskokatolickiego rzeczywiście mówi, że on jest jedynozbawczy, to jest to duży krok do tyłu w działaniach ekumenicznych. Myślę, że deklaracja może negatywnie wpłynąć na stosunki z Kościołem Rzymskokatolickim. Może nastąpić ich ochłodzenie. W nowe tysiąclecie wejdziemy ze starym bagażem. Nie mam pojęcia, dlaczego Watykan wydał to stanowisko”.
(Trybuna, piątek, 8 września 2000, str. 8)

Wielu teologów protestanckich z zaskoczeniem i ubolewaniem przyjęło do wiadomości watykańską deklarację „Dominus Jesus”. W ich odbiorze tekst Kongregacji Nauki Wiary rani ich chrześcijańskie uczucia. Bardzo wielu z nich zadaje sobie pytanie: czy w tych warunkach dialog ekumeniczny może być kontynuowany?

Podziel się