Ziemia będzie pełna poznania Pana

„I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze.” (Izaj. 11:6-9) Czy taka wizja przyszłości to tylko nierealne marzenia?

Spróbuj zamknąć na chwilę oczy, odrywając wzrok o niedoli, nieszczęść, degradacji i smutku, które dominują w obecnym świecie i wyobraź sobie jak wspaniałą może być doskonała ziemia:

Żadna plama grzechu nie mąci już harmonii i pokoju w doskonałych społeczeństwach. W umysłach ludzi nie rodzą się złe myśli ani zamiary. Nie spotyka się złych spojrzeń czy obraźliwych słów. Miłość przepełnia każde serce, a wszelkie działanie cechuje dobroć i życzliwość. Nie ma już więcej chorób, bólu ani cierpienia. Można powiedzieć więcej, nie ma nawet cienia strachu przed tymi rzeczami. Człowiek jest doskonały, nie umiera. Wewnętrzna czystość i moralna doskonałość promienieje na zewnątrz. „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” (Obj. 21:4)

Czy taka wizja przyszłości to tylko nierealne marzenia? Nie. Zdecydowanie nie. Nić nadziei, która wpleciona jest w całą treść Biblii daje nam takie przekonanie. To właśnie w Biblii znajdziemy informację, że nadejdzie Królestwo Boże, w którym wolaBoża będzie działa się zarówno w niebie jak i na ziemi. „Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi.” (Mat. 6:10) Aby w pełni w to uwierzyć musimy poznać i zrozumieć Boży plan, zwracając szczególnie uwagę na czasy i chwile.

Apostoł św. Paweł powiedział, że Chrystus siebie „samego złożył jako okup zawszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. (1 Tym. 2:6) Przez ostatnie 2000 lat Bóg przeznaczył czas na to, aby „spomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego” – Kościół. (Dz.Ap. 15:14) Ludzie ci, którzy w tym czasie trudnym, pełnym zła, uwierzą w Chrystusa i będą Go naśladować, otrzymają nagrodę za ich wierność otrzymają życie wieczne w niebie. „Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze;” (2 Tym. 2:11-12)

A co stanie się z milionami istnień ludzkich, którzy nigdy o Chrystusie nie słyszeli? Nie wszyscy ludzie mają dzisiaj uszy ku słuchaniu i nie wszyscy mają swój „właściwy czas” w tym samym czasie. Biblia uczy nas, że Jezus oddał życie w tym celu, abywszyscy ludzie dostąpili zmartwychwstania, możliwość poznania Chrystusa i osiągnięcia życia wiecznego. „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.” (1 Kor. 15:22)

Zgodnie z Bożym planem Chrystus wraz ze swoim skompletowanym Kościołem obejmie królowanie nad wszelkim stworzeniem. Kościół będzie składał się ze zwycięzców – tych którzy okażą się prawdziwymi chrześcijanami, naśladowcamiChrystusa. Uwielbiony Kościół będzie miał przywilej u boku Chrystusa wzbudzania z grobów i błogosławienia wszystkich ludzi. Ludzie wzbudzeni z grobów do życia będą mogli poznać Chrystusa, będą również mogli przyjść z powrotem do społeczności zBogiem.

Podziel się