Doktryny

Podstawy nauki o chrztach: Chrzest w imię Jezusa

Rezygnacja z ziemskich ambicji, nadziei i dążeń – to często powtarzane słowa, ale być może za rzadko zastanawiamy się nad ich sensem i znaczeniem dla naszego życia. Myślę, że ich sens poznaje się z w...

W jaki sposób mogę wydawać coraz większy owoc?

"A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny." Mat.13:23 ODPOWIEDŹ: Pismo Święte daj...

Gedeon i Boża próba wody

Izrael jest w niebezpieczeństwie. Przez wody Jordanu przeprawili się Madianici oraz Amalekici wraz z ludem ze Wschodu, aby wspólnie rabować płody rolne Izraela. Bóg wyznacza Gedeona na wodza, któ...

Ofiara uznana przez Pana Boga

"Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie" Hebr.9:12(BG) Pan Jezus odchodząc do nieba nakazał Swoim uczniom, by...

Na początku było Słowo: Pierwszy był Logos

LOGOS STWORZENIEM BOŻYM Wspomnieliśmy już, że Logos określony jest przez Pismo Święte jako pierworodny, czyli jako początek Bożego stworzenia, albo jeszcze inaczej − jako pierwsze Boże stworze...

Gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje

SKARB NA ZIEMI Jezus powiedział: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, (...) albo...

Ostatnie chwile Zbawiciela: Betania

Przed Nami najważniejsze nabożeństwo w tym roku – uroczystość upamiętniająca śmierć Naszego Mistrza. Wierzę, że uczynimy to z potrzeby serca, a nie z przyzwyczajenia czy w związku z błędnym przypisyw...

Co znaczą ostatnie słowa Pana Jezusa przed śmiercią?

Często zdarza się, że z ostatnim tchnieniem umierający przekazuje jakieś przesłanie dla potomnych. Czasami są to słowa miłości skierowane do rodziny i przyjaciół, albo prośba o opiekę nad osobą, któr...

14 Nisan- Święto przejścia (Pesach)

PESACH- DROGA DO WOLNOŚCI Gdy człowiek został umieszczony przez Stwórcę w ogrodzie Eden, mógł cieszyć się prawdziwą wolnością. Pan Bóg stwarzając Adama dał mu wolność wyboru. Wszechmogąc...

Pamiątka śmierci Pana Jezusa

W porze wiosennej wielu ludzi rozmawia i myśli o mękach i cierpieniach Pana Jezusa, oraz o Jego przelanej na Golgocie krwi. Skłaniają ich ku temu święta wielkanocne, ale w życiu prawdziwych chrześcij...