Doktryny

Wielkie Proroctwo naszego Pana: Badajcie Duchy

EW. MATEUSZA 24 ROZDZIAŁ- WSTĘP "Twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!" Izaj.30:21. To Słowo towarzyszy już świętym prawie 2000 lat....

Jakie jest znaczenie 1 Listu Piotra?

Do napisania Listu skłoniła Piotra trudna sytuacja tych obszarów (1:6;2:12-15), a zarazem pragnienie podniesienia na duchu i zachęcenia do wytrwania w wierze i życiu chrześcijańskim pomimo ...

Jak Jezus może zmienić moje życie?

Każdy zbliżając się do Boga, czytając Biblię, zauważa przejaw Boskiej miłości, sprawiedliwości, mądrości i mocy, widocznych w Jego planie wobec ludzkości. Obiecana restytucja, czyli przywrócenie ludz...

„Jeśli się nie staniecie jak dzieci”

Od najwcześniejszych lat naszego życia jesteśmy nauczani bycia odpowiedzialnymi i samodzielnymi. Już w szkole podstawowej marzymy by być dorosłymi, a skończenie osiemnastego roku życia i otrzymanie u...

Chrześcijanin w sieci

Będąc na ziemi Pan Jezus powołał dwunastu uczniów, by zostali Jego apostołami. Zanim spotkali na swojej drodze Pana Jezusa, trudnili się różnymi zawodami, a swój czas wykorzystywali całkowicie od...

Pamiętajcie na wodzów waszych

"Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam mówili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich" Hebr.13:7 Nasuwa się ważne pytanie, na których wodzów mamy pamiętać? NA...

Bieg w zawodach: Przygotowanie

"Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby...

Dlaczego Pan Bóg opuścił Jezusa?

Słowo Boże mówi, że Bóg nie opuszcza osoby Mu wiernej (Hebr.13:5), jak pogodzić to więc z tym, że Bóg opuścił Jezusa (Mar.15:34)? Biblia sama sobie nie może zaprzeczać, tym bardziej jej autor...

Bieg w zawodach: Trening chrześcijanina

Trening zawodnika, kondycja podczas zawodów, zależy od tego jak był do nich przygotowany. Jakie było jego zaangażowanie, ile sił i serca włożył, by dobrze wypaść na zawodach. Nasze ćwiczenia, duchowa...