Szeol w Księgach Salomona

Zastanówmy się nad użyciem słowa Szeol w księgach: Przysłów, Koheleta i Pieśni Salomona. Salomon był sławny z powodu swej mądrości i oprócz tego pisał on pod inspiracją Ducha św. W jakim znaczeniu uży...

Szeol w Księdze Psalmów

Hebrajskie słowo Szeol w Księdze Psalmów występuje 15 razy i w następujących wersetach: „...bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie. Któż Cię wychwala w Szeolu?”(Ps. 6:6). Jakże jasne i pozytywne mamy ...

Szeol w Księdze Hioba

W księdze Hioba słowo Szeol występuje 8 razy. Hiob (7:9) mówi: „Jak obłok przeleci i zniknie, kto schodzi do Szeolu, nie wraca”. Tutaj prorok mówił o sobie. O nim jest napisane, że był „sprawiedliwy, ...

Piekło w Starym Testamencie

Angielskie słowo hell (piekło) pojawia się w Starym Testamencie 31 razy. Jest to staro-angielskie słowo, które z upływem lat straciło swoje pierwotne znaczenie (zresztą jak wiele innych słów). Pierwot...

Hades w Nowym Testamencie

W przypowieści o bogaczu i Łazarzu jest powiedziane, że bogacz „w Otchłani (Hades) pogrążony w mękach podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie” (Łuk. 16:23). Jest to jedyny wers...

Zapłata za grzech

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzym.6:23). Biblia jasno uczy, że na mocy Boskiego wyroku grzech musi spotkać się ...

Ziemia będzie pełna poznania Pana

"I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Cielę i lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będ...

1 Kor. 15,12-22

A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został w...

Człowiek stworzony przez Boga

Punktem od którego zaczęło się wszystko co dotyczy człowieka i jego historii jest jego stworzenie. O stworzeniu człowieka dowiadujemy się na pierwszych kartach Pisma Świętego.  „I stworzył Bóg człowie...

Bądź wola Twoja

Pewnego dnia Pan Jezus modlił się. Kiedy zakończył swoją modlitwę, któryś z jego uczniów rzekł do niego: "Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich."  Jezus nauczył wtedy swoich na...