Droga do zbawienia

Wszystko, co istnieje, funkcjonuje i żyje według pewnych praw, ma swego konstruktora, mistrza, budowniczego, itp. Cały wszechświat, każdy organizm roślinny, zwierzęcy i ludzki, każda tkanka w ciele ludzkim i każda komórka i ich funkcje zostały zaplanowane przez wielkiego konstruktora, którym jest BÓG. On jedyny jest STWÓRCĄ wszystkiego.

Z tej zdolności ON dał także cząstkę człowiekowi, który też jest ( w ograniczeniu ) istotą twórczą, przez co ma w sobie podobieństwo Boże.

W planie Bożym było i jest, aby człowiek służył MU z własnej woli i miłował GO tak, jak ON miłuje człowieka. Jako dowód podobieństwa Swego dał także człowiekowi pewien zakres wolnej woli, decyzji, wyboru.

Jednak człowiek pod złym wpływem szatana odszedł od BOGA. Przed tym odejściem BÓG ostrzegał, ale od tego kroku nie powstrzymał go, w celu dania mu możności przekonania się, że odejście od BOGA przynosi ruinę i śmierć. O tym człowiek sam musi się przekonać i do Boga z własnej chęci wrócić. Powrót ten wynika z poznaniazłej drogi i chęci powrotu do BOGA w szczerej miłości i oddanie się BOGU na zawsze.

Proces ten możemy nazwać: „DROGĄ DO ZBAWIENIA”, a tą „DROGĄ DO ZBAWIENIA JEST JEZUS, Który w okazanej miłości Bożej umarł za nas, po to, żeby nas wykupić z grzechu i śmierci. W ten sposób Bóg pokazał człowiekowi, że chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i w tym celu przygotował odkupienie. Ale człowieka do tego zbawienia nie zmusza i nie czyni tego bez jego woli i zgody, nawet więcej Bóg chce żeby człowiek sam chciał być zbawionym i o to zbawienie się starał i szukał drogi do zbawienia.

Podziel się