Koniec świata

Nowe niebo i ziemia

NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA

W czasie gdy trwa jeszcze obecny porządek, tego złego świata, Bóg stwarza nowe niebo. „Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe.” (2 Kor. 5:17) „Przeto, bracia święci,współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania,” (Hebr. 3:1)

Od czasu chrztu Jezusa, aż do zakończenia tego obecnego złego świata, Pan Bógpowołuje chętnych, nie do kościołów zorganizowanych tutaj na ziemi, lecz do uczestnictwa w Królestwie Niebieskim. Kiedy ten wybór dokonywany przez samegoBoga się zakończy i Kościół Chrystusowy będzie wybrany z ludzi, to razem zChrystusem, jako istoty duchowe będą stanowić to oczekiwane nowe niebo.

Nowe niebo będzie miało wpływ na ludzi mieszkających na tej naszej ziemi i będzie pomagało powstającym z grobów, by mogli dojść do doskonałości i społeczności zBogiem, a co najważniejsze do życia wiecznego na warunkach posłuszeństwa i przestrzegania prawa Bożego.

Będzie to nowy porządek ustanowiony na ziemi przez Chrystusa wraz z Kościołem po to, żeby stworzyć nową ziemię, gdzie zamieszka sprawiedliwość i miłość.

„I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi: Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe,” (Obj. 21:1-5)

„Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej. Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały. Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios. Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda. Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego.” (Ps. 85:10-14)

Końca świata nie należy się bać, ponieważ będzie to koniec wszelkiego zła i grzechu, koniec strachu i przemocy, koniec władzy tych którzy zniewalają i wyzyskują innych. Przepowiedziany ucisk będzie skierowany przeciwko tym którzy muszą zmienić swoje złe postępowanie, niezgodne z prawem Bożym, przeciwko ludziom bezbożnym.

Będzie to napewno trudny okres dla wielu ludzi, lecz pamiętajmy na słowa Jezusa, że bedzie to ostatnie cierpienie, ktore nigdy więcej się już nie powtórzy,a po burzy zaświeci słońce.

Nowy Świat to Królestwo Boże na ziemi, które dla wszystkich ludzi przyniesie radość, szczęście i wieczne życie, bez chorób i cierpienia.

 

….,,przyjdż Któlestwo Twoje, bądz wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi”…

Podziel się