Koniec świata

Teraźniejsze niebo i ziemia

  1. Niebo – to teraźniejsze duchowe władze – o zniszczeniu takiego nieba przepowiadają biblijne proroctwa, mówiąc że szatan będzie związany na 1000 lat by nie zwodził więcej narodów i nie miał na nich złego wpływu. „I widziałem anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął ją, i położył nad nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych tysiąc lat. Potem musi być wypuszczony.” (Obj. 20:1-3) Przestaną istnieć też wszystkie religie, bo ludzie od nich się odwrócą gdy będą poznawać prawdziwego Boga. Zaczną chwalić Go w duchu i w prawdzie. Zaczną wierzyć w to co powiedział On przez Swoje Słowo, a nie w to co wymyślili ludzie. „Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie; bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali.” (Jan. 4:23)
  2. Ziemia – to obecny porządek tego świata – to zorganizowane społeczeństwa, ustroje społeczne, układy polityczne i gospodarcze. Wszystko to co stworzyli niedoskonali ludzie. Nigdy w historii ludzkości te formy organizacyjne, nie dawały szczęścia i zadowolenia społeczeństwom. „Ten, którego głos wtenczas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz, mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.” (Hebr. 12:26-27) Słowa: „Jeszcze raz”  wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone  aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można.

Wstrząs oraz ogień jest symbolem zniszczenia, symbolem cierpienia i ucisku jakim ma się zakończyć obecny świat, po to żeby zmiękczyć serca ludzkie i zwrócić ich uwagę na Boga o którym zapomnieli. Św. Piotr napisał, że ogień jest symbolem cierpienia:doświadczenia człowieka „Najmilsi! Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu,” (1 Piotr. 4:12)

Jezus przepowiadał czas wielkiego ucisku jakiego nigdy wcześniej nie było i więcej nie będzie. To ucisk cierpienie i trwoga  zakończy obecny zły świat. Już dzisiaj możemy obserwować jak ludzie niszczą to, co jest dla nich niedobre i ogranicza ich wolność. Społeczeństwa domagają się swoich praw i sprawiedliwości. Do Królestwa Bożego może przejść tylko to, co jest zbudowane w oparciu o Boże prawo i sprawiedliwość. Literalna ziemia nigdy zniszczona nie będzie ponieważ została stworzona na mieszkanie dla człowieka. „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki. Niebiosa są niebiosami Pana, ale ziemię dał synom ludzkim.” (Kazn. 1:4 Ps.115 :16) „Oto Ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych, i nie przyjdą one na myśl nikomu.” (Izaj. 65:17)

Podziel się