Koniec świata

Obecny wiek zły

O drugim świecie pisał też św. Paweł nazywając go teraźniejszym złym wiekiem, czyli pisał o okresie czasu od potopu aż do nadejścia Królestwa Bożego. „Który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złegowedług woli Boga i Ojca naszego,” (Gal. 1:4)

Ten obecny świat, wiek albo niebo i ziemia według zapisu apostoła Pawła, jest nazwany złym i przeznaczonym na zniszczenie, dlatego że rządzi nim zbuntowana przeciwko Bogu, duchowa istota nazwana szatanem. „W których bóg świata tegozaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.” (2 Kor. 4:4)

„W których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.” (Efez. 2:2)

Świat w którym dominuje zło, przemoc, niesprawiedliwość, egoizm, bezbożność, przeznaczony jest podobnie jak świat przed potopem na zniszczenie i zagładę. Bógdopuścił na jego istnienie do czasu przez siebie naznaczonego, po to by człowiek doświadczył zła i w przyszłym Królestwie nigdy więcej nie stawał w opozycji do swojego Stworzyciela.

O taki koniec świata pytali uczniowie Jezusa i chcieli wiedzieć kiedy to nastąpi. Gdy On o tym im opowiadał, powiedział że niebo i ziemia przeminą lecz słowa Jego nie przeminą, tylko na pewno się wypełnią. Potwierdzał to apostoł Piotr w podanym wersecie, że teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia.

Pan Jezus i apostołowie, gdy przepowiadali zniszczenie tego drugiego, teraźniejszego świata {nieba i ziemi} brali przykład z pierwszego świata, gdzie zniszczone przez wodę zostało wszystko co było grzeszne, złe i niesprawiedliwe, wytraceni zostali bezbożni ludzie a sprawiedliwi zachowani i przeniesieni w arce do drugiego świata.

Ograniczeni w działaniu zostali też grzeszni aniołowie, ci którzy w dużym stopniu przyczynili się do zniszczenia tego porządku. „Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd;” (2 Piotr. 2:4)

„Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;” (Judy 1:6)

 Jeżeli ta nasza planeta ziemia nie będzie zniszczona, to o zniszczeniu jakiej ziemi i o zniszczeniu jakiego nieba mówił Jezus i apostołowie?

Niebo zawsze kojarzy nam się z czymś co jest niewidzialne, a ma wpływ na uczucia człowieka, na sposób jego myślenia i działania. Wspomniane zostały wersety, że tym duchowym władcą tego obecnego świata jest szatan i on ma wpływ na ludzi, na ich złe postępowanie „on działa w synach opornych” . To on sprawia, że ludzie zamiast oddawać cześć swojemu Bogu, kłaniają się różnym bóstwom, które zaciemniają postać prawdziwego Boga.

Powstało też wiele religii, które nie są zbudowane na przekazie Słowa Bożego, tylko na ludzkich naukach, na legendach i różnych tradycjach. One nie prowadzą do poznania prawdziwego Boga, który jest blisko każdego z nas, bo przecież żyjemy i poruszamy się w nim.

Wiele z tych religii czyniło w historii ludzkości dużo zła i nadal czynią: prowadzenie wojen, podbojów, nawracanie na wiarę ogniem i mieczem., Religie nie czynią ludzi szczęśliwymi, gdyż nie prowadzą ich do poznania prawdziwego Boga i nie dają nadziei na zbawienie wszystkich ludzi, o którym mówił Bóg przez usta swoich proroków a potem przemówił przez swego Syna Jezusa i apostołow.

Podziel się