„Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” – Jan 11:25

Podsumowanie

Podsumowanie

Nauka o zmartwychwstaniu jest bardzo ważna. Niesie ona ze sobą przede wszystkim wiele nadziei na przyszłe życie w Królestwie Bożym. Opowiadajmy o tej wspaniałej nadziei. Dzielmy się z innymi tą dobrą nowiną o Królestwie, o zmartwychwstaniu, o tym że ten stan cierpienia, śmierci, który widzimy na co dzień ulegnie w końcu zmianie. Pocieszajmy strapione serca, bo prawdziwą siłą zmartwychwstania jest możliwość zobaczenia bliskich w przyszłości. Śmierć to nie pożegnanie na zawsze, ale chwilowy sen. Wiara w zmartwychwstanie jest podstawą naszej wiary „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą niektórzy mówić między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy kazanie nasze daremne, daremna też wiara wasza” – 1 Kor. 15:12-14. Wiara w zmartwychwstanie powinna realnie wpływać i zmieniać nasze życie. Niech to będzie naszym napędem w chwilach trudności, zwątpienia, bo Bóg przygotował coś wspanialszego dla nas – radość i życie wieczne w Jego Królestwie.

Podziel się