„Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł żyć będzie” – Jan 11:25

Wzbudzenie, wskrzeszenie, zmartwychwstanie

Wzbudzenie, wskrzeszenie, zmartwychwstanie

Zwróćmy na początku uwagę na 3 słowa, które wymienia Biblia związane z tym tematem. Wzbudzenie, wskrzeszenie i zmartwychwstanie. W Nowym Testamencie zazwyczaj używane jest greckie słowo anastasis oznaczające ponowne wstanie, podniesienie, powstać od umarłych. Wyjaśnijmy więc, co one oznaczają i jakie są różnice między nimi. Zacznijmy od wskrzeszenia. W Biblii mamy 8 historii związanych ze wskrzeszeniem, 3 w Starym i 5 w Nowym Testamencie, w tym 3 wskrzeszenia dokonane przez Pana Jezusa. Patrząc na te historie i akt wskrzeszenia widzimy, że jest to przywrócenie istoty do śmiertelnego życia, czyli takiego, które w dalszym ciągu podlega wyrokowi śmierci Adamowej. Wzbudzenie jest ściśle związane ze wskrzeszeniem i zmartwychwstaniem. Jest to ponowne wprawienie w ruch mechanizmu życia, przy czym ciało po wzbudzeniu nie musi być takie samo jakie było przed śmiercią. Zmartwychwstanie rozumiane jest jako dojście do doskonałości życia. Zmartwychwstanie nie jest aktem natychmiastowym jak wzbudzenie, ale jest to proces. Czyli w temacie, który dziś poruszamy, wzbudzenie ludzkości jest początkiem jej zmartwychwstania.

Podziel się