Boża Konstytucja

Prawo dla Noego

Prawo dla Noego

Kolejnym chronologicznie elementem Bożej Konstytucji, a zarazem przymierzem jest układ Pana Boga z Noem, który Stwórca zawiera z nim, jako reprezentantem całej, pozostałej po zesłaniu potopu, ludzkości. Odpowiedzmy sobie na pytanie: Jakie prawa zostały przekazane Noemu i jego synom? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Rodzaju:

I pobłogosławił Bóg Noego i synów jego, i powiedział do nich: Rozradzajcie się i rozmnażajcie, i napełniajcie ziemię. A bojaźń i lęk przed wami niech padnie na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszelkie ptactwo niebios, na wszystko, co się rusza na ziemi i na wszystkie ryby morskie; wszystko to oddane jest w ręce wasze.Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko. Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego. Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Wy zaś rozradzajcie się i rozmnażajcie! Niech zaroi się od was ziemia i niech was będzie dużo na niej! (1 Mojż. 9:1-7)

W konstytucji przymierza zawartego z Noem, a de facto z całą popotopową ludzkością znajdującą się „w biodrach” Noego i jego synów, określonych zostało kilka podstawowych zasad jakie miały rządzić w tym nowym świecie. Zasady te można zsumować następująco:

  1. Prawo do ‘rozradzania się’,
  2. „Ekologia” – lęk zwierząt przed człowiekiem,
  3. Rośliny i zwierzęta jako pokarm,
  4. Kategoryczny zakaz spożywania krwi,
  5. Kategoryczny zakaz zabijania drugiego człowieka.

Podziel się