Boża Konstytucja

Prawo dla aniołów

Prawo dla aniołów

Gdy chcemy coś wyjaśnić od samego początku, czasem używamy wyrażenia „zacząć od Adama i Ewy” – jednak omawiając temat Bożej konstytucji musimy przenieść się w czasie znacznie wcześniej, to znaczy do chwili, gdy powoływane były do życia istoty, zamieszkujące niewidzialny dla nas obszar – wymiar świata duchowego. Czy istoty te otrzymały od Boga również prawo? Czy była im dana konstytucja, której powinny przestrzegać, by mogły zamieszkiwać przeznaczone im przez Boga miejsce?

Mamy bardzo niewielki wgląd w świat ducha, nie wiemy jaki dokładnie miała kształt Boża konstytucja dana stworzeniom duchowym. Możemy jednak być przekonani, że taka konstytucja istniała i zawierała oczekiwania Boże wobec tych istot. Jakie to były oczekiwania? Zapewne w najogólniejszym ujęciu, oczekiwanie Boga było takie, że istoty te będą odzwierciedlać Boże podobieństwo i kierować się Bożymi zasadami postępowania, opartymi na cechach Bożego charakteru. Ważnym punktem tej konstytucji było również świadome i chętne poddanie się pod posłuszeństwo swemu Stwórcy – to oczekiwanie Bóg bardzo często daje odczuć swoim stworzeniom. O tym, że właśnie takie były oczekiwania Pana Boga przekonują nas słowa Apostołów: Judy oraz Jana, którzy wyraźnie wspominają o konsekwencjach złamania Bożych zasad i działania wbrew Bogu przez niektórych spośród przedstawicieli świata ducha.

„Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu;” (Judy 1:6)

I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie.” (Obj. 12:9)

Ponieważ regulacje prawne świata duchowego w zasadzie nie dotyczą nas jako ludzi, poprzestaniemy jedynie na stwierdzeniu, że Pan Bóg z całą pewnością przekazał Swe zasady stworzeniom posiadającym naturę duchową – dał im jednak możliwość świadomego wyboru, czy zechcą się tym zasadom Bożej Konstytucji Nieba podporządkować. Przytoczone fragmenty przekonują nas, że dane przez Boga ramy funkcjonowania duchowego świata nie dla wszystkich Jego istot były wystarczająco przekonujące i czytelne – wiele z nich sprzeniewierzyło się Bogu.

Dalsze nasze rozważania będą już dotyczyć elementów Bożej Konstytucji przekazanej ludziom.

Podziel się