Droga do zbawienia

Co trzeba uczynić żeby być zbawionym?

Najpierw trzeba poznać Boga i Jego Syna a także Jego wolę względem nas, plan zbawienia, czyli plan uwolnienia od śmierci. Jaki jest pierwszy warunek do zrozumienia Bożego planu zbawienia człowieka? ...