Droga do chwały – cz. 3

Zastanówmy się jaki jest dalszy ciąg drogi człowieka do chwały? Czy Bóg poprzez Jezusa dał szansę tylko nielicznym ujść z więzienia śmierci i grzechu, bo przecież pogan było i jest więcej niż chrześcijan! Dlaczego nie widzimy efektów okupu tylko ciągle musimy żyć wiarą a nie widzeniem?

Słowo Boże mówi nam, że Chrystus zanim wprowadzi efekty okupu w życie wobec całej ludzkości zauważył szczególną klasę, grupę ludzi, którzy w Biblii nazwani są Kościołem.

Chrystus mówi nam o tym w 2 Przypowieściach o skarbie i perle.

Mateusza 13:44 „Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę. Dalej podobne jest Królestwo Niebios do kupca, szukającego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.”

Apostoł Piotr do wszystkich wierzących powiada: „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” Są to wielkie i ważne słowa! Czy czujecie się narodem, społecznością świętą? Czy pamiętacie na co dzień, że jesteście ludem nabyty, odłączonym od pożądliwości i celów tego świata? Czy powoduje to w nas życie w światłości i chęć głoszenia dzieła zbawienia?

Cel do jakiego jesteśmy powołania jest niezwykły, jedyny i tak nieprawdopodobny, że czasem trudno w niego uwierzyć! 2 Piotra 1:3Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.

A Apostoł Jan dodaje: gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Jest to niezwykła łaska! A tam gdzie łaska nie można się domagać sprawiedliwości. Biblia uczy nas, że Bóg postanowił wybrać sobie specjalną klasę ludzi, którzy spełniwszy pewne warunki w nagrodę dostaną nieśmiertelność boskiej natury. Będą oni w przyszłości, jako istoty duchowe królami i kapłanami. Jednakże to samo Pismo ostrzega nas, że nie każdy który odpowie na to wezwanie będzie wiernym aż do śmierci.

Objawienie 17:14 z nim będą tylko ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni.

Z wersetu tego wynika, że są jakby 3 etapy dojścia do chwały Kościoła. Można powiedzieć, że żyjemy w czasie największej i najdziwniejszej rekrutacji w dziejach ludzkości.

Podziel się