Wszyscy święci

Któż to są Ci wszyscy święci, których czciła kilka dni temu większa część naszego społeczeństwa? Zastanawiałeś się kiedyś kim są Ci święci? Szczerze mówiąc, ja nigdy. Ale kilka dni temu przyszła mi refleksja, którą chciałbym się z Tobą podzielić.

W Wikipedii znalazłem taką o to informację:

„W 837 roku Grzegorz IV rozporządził, aby odtąd 1 listopada był dniem poświęconym pamięci nie tylko męczenników, ale wszystkich świętych Kościoła katolickiego”.

Do tej pory myślałem, że dzień ten został ustanowiony ku pamięci wszystkich osób które zmarły, a których ludzie wspominają zapalając znicze i modląc się przy grobach. Natomiast z powyższej definicji wyczytujemy, że to święto ustanowione zostało dla świętych z Kościoła Katolickiego.

Co w takim razie ze świętymi z poza kościoła powszechnego? Kogo można określić mianem „święty”?

Z pomocą przychodzi nam Pismo Święte. 3 Moj. 20:26  „Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi”. Pan Bóg wyraża się o Izraelitach, że mają być świętymi, a pomóc ma im w tym oddzielenie od innych narodów. Ludów, którzy przez swe zwyczaje, kulty i wierzenia mogłyby wpłynąć na Izrael tak, że oddaliłyby ich od Pana Boga. Oddzielić się mieli także od grzechów, czyli myśli i czynów, które są przeciwne woli Pana Boga. Bo przecież Pan nie ma społeczności z grzesznikiem, który żyje w grzechu (Jan. 9:31), lecz z człowiekiem, który zrozumiał, że to, co czynił do tej pory było złe i pragnie je odrzucić, a mieć społeczność z prawdziwym Świętym. Dlatego Stworzyciel zachęca wszystkich ludzi, by zmienili swe życie na wzór Pana Jezusa, przyjmując Go jako swego Zbawiciela do serca.

Postępowanie śladem Jezusa, codziennie będzie zmieniało życie człowieka tak, jak podoba się Panu Bogu. Wtedy będzie starał się być w życiu prawdziwie świętym, żyć na świecie, ale nie być z tego świata – innymi słowy, będąc otoczonym grzechem świata, ale swym pragnieniem serca odrzucać go od siebie. Natomiast tylko w kompetencjach Pana Boga jest określenie kogoś świętym. Jedynie On może nadać komuś tytuł świętego. Ps. 116:15 „Droga jest przed oczyma Pańskimi śmierć świętych jego.” Ale żeby nasza śmierć była droga w oczach Pana Boga to wcześniej trzeba żyć a następnie wytrwać w tej świętości życia aż do zamknięcia oczu.

Wiemy natomiast, że „wszyscy święci”, o których mówi Biblia to: Pan Bóg (3 Moj.11:44) , Pan Jezus (Hebr. 7:26), Apostołowie (Mat.19:28), a w przyszłości 144 tysiące wiernych aż do śmierci(Efez. 5:27).

Warto dołożyć wszelkich starań w naśladowaniu Chrystusa byśmy byli zaliczeni przez Boga do grupy święty (Hebr. 3:1).

Podziel się