Droga do zbawienia

Młodzieniec

Pan Jezus podczas swej ziemskiej misji spotkał wielu ludzi. Jednym z nich był nieznany z imienia młody i bogaty dostojnik żydowski. Historię tę relacjonują trzej ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz. ...

Śmierć i życie są w mocy języka

Poprzedni rok dobiegł końca i jak co roku nadchodzi czas by dokonać jego podsumowania i  wyciągnąć  dla siebie  wnioski; czy nasze postępowanie zmierza do życia czy do śmierci, a na pewno chcielibyśmy...

Droga do zbawienia

Wszystko, co istnieje, funkcjonuje i żyje według pewnych praw, ma swego konstruktora, mistrza, budowniczego, itp. Cały wszechświat, każdy organizm roślinny, zwierzęcy i ludzki, każda tkanka w ciele lu...

Co trzeba uczynić żeby być zbawionym?

Najpierw trzeba poznać Boga i Jego Syna a także Jego wolę względem nas, plan zbawienia, czyli plan uwolnienia od śmierci. Jaki jest pierwszy warunek do zrozumienia Bożego planu zbawienia człowieka? ...