W co wierzę i dlaczego tak wierzę?

Chrześcijanie zapomnieli o tym co mówił Jezus, zapomnieli o nadziei zmartwychwstania i o Królestwie Bożym. I gdy dzisiaj pytam kogoś, czy wierzy w zmartwychwstanie, to zauważam wielkie zdziwienie na twarzy.

Nauka o zmartwychwstaniu jest sentencją wiary chrześcijańskiej. Po to właśnie Jezusprzyszedł na świat, po to cierpiał i za nas umarł. Jeśli tak nie jest, to nasza wiara jest daremna i nic nam nie daje ani w tym życiu, ani w przyszłym. „A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony; A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, tedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara;” (1 Kor. 15:12-14)

Wierzę w takiego Boga, który chce żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i żyli w stanie doskonałym, bez chorób i cierpienia, aby nigdy nie umierali, nie żegnali nad grobem swoich najbliższych. „Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, Który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie.” (1 Tym.2 :4-6)

Tak wierzę, ponieważ o takim Bogu mówił Jezus, o takim Bogu uczyli Jego apostołowie. Jeśli Bóg pragnie szczęścia dla człowieka, to na pewno to uczyni. Potwierdził już to bowiem ludziom przez posłanie na ziemię Swojego Syna, który za mnie cierpiał i za mnie umarł. On umarł także za wszystkich, umarł też za ciebie. Pomyśl o tym. 

 

Podziel się