szeol

Biblijne spojrzenie na piekło

Niedawno miałem możliwość pracować z człowiekiem chorym na raka trzustki. Kilka pierwszych chwil spędzonych z nim uświadomiły mi po raz kolejny, że nie trzeba nawet zamienić ani jednego zdania by zauw...

Gehenna i ogień nieugaszony

W Nowym Testamencie jednym z greckich wyrazów przetłumaczonych jako piekło jest "gehenna"  i czasem związany jest z nim ogień. Tego słowa Jezus użył w Ew. Mateusza (10:28) gdzie czytamy: „Nie bójcie s...

Zwycięstwo nad Hadesem

W mistrzowskiej rozprawie o zmartwychwstaniu zanotowanej w 15-tym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, ap. Paweł stwierdza: „Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój ości...

Szeol w księgach prorockich

Prorok Ezechiel jeden z większych proroków Starego Testamentu użył słowa Szeol 5 razy, i ani razu nie użył go do określenia miejsca wiecznych mąk. Zauważmy te wersety. „W dniu, w którym on zszedł do S...

Szeol w proroctwie Izajasza

Izajasz był jednym z wybitnych proroków Starego Testamentu. Słowo Szeol w jego księdze występuje w 9 miejscach. Jak rozumieć te wersety?

Szeol w Księgach Salomona

Zastanówmy się nad użyciem słowa Szeol w księgach: Przysłów, Koheleta i Pieśni Salomona. Salomon był sławny z powodu swej mądrości i oprócz tego pisał on pod inspiracją Ducha św. W jakim znaczeniu uży...

Szeol w Księdze Psalmów

Hebrajskie słowo Szeol w Księdze Psalmów występuje 15 razy i w następujących wersetach: „...bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie. Któż Cię wychwala w Szeolu?”(Ps. 6:6). Jakże jasne i pozytywne mamy ...

Szeol w Księdze Hioba

W księdze Hioba słowo Szeol występuje 8 razy. Hiob (7:9) mówi: „Jak obłok przeleci i zniknie, kto schodzi do Szeolu, nie wraca”. Tutaj prorok mówił o sobie. O nim jest napisane, że był „sprawiedliwy, ...

Piekło w Starym Testamencie

Angielskie słowo hell (piekło) pojawia się w Starym Testamencie 31 razy. Jest to staro-angielskie słowo, które z upływem lat straciło swoje pierwotne znaczenie (zresztą jak wiele innych słów). Pierwot...