Czym się różni wskrzeszenie od zmartwychwstania?

Od momentu grzechu pierwszego człowieka, mimo złożenia przez Pana Jezusa okupu za Adama, a w Adamie za całą ludzkość, każdy z nas umiera. Na kartach Biblii odnajdujemy jednak zapisy o osobach, którym...

Na początku było Słowo: Pierwszy był Logos

LOGOS STWORZENIEM BOŻYM Wspomnieliśmy już, że Logos określony jest przez Pismo Święte jako pierworodny, czyli jako początek Bożego stworzenia, albo jeszcze inaczej − jako pierwsze Boże stworze...

Gdzie jest skarb twój tam będzie i serce twoje

SKARB NA ZIEMI Jezus powiedział: "Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, (...) albo...

Ostatnie chwile Zbawiciela: Betania

Przed Nami najważniejsze nabożeństwo w tym roku – uroczystość upamiętniająca śmierć Naszego Mistrza. Wierzę, że uczynimy to z potrzeby serca, a nie z przyzwyczajenia czy w związku z błędnym przypisyw...

Co znaczą ostatnie słowa Pana Jezusa przed śmiercią?

Często zdarza się, że z ostatnim tchnieniem umierający przekazuje jakieś przesłanie dla potomnych. Czasami są to słowa miłości skierowane do rodziny i przyjaciół, albo prośba o opiekę nad osobą, któr...

14 Nisan- Święto przejścia (Pesach)

PESACH- DROGA DO WOLNOŚCI Gdy człowiek został umieszczony przez Stwórcę w ogrodzie Eden, mógł cieszyć się prawdziwą wolnością. Pan Bóg stwarzając Adama dał mu wolność wyboru. Wszechmogąc...

Pamiątka śmierci Pana Jezusa

W porze wiosennej wielu ludzi rozmawia i myśli o mękach i cierpieniach Pana Jezusa, oraz o Jego przelanej na Golgocie krwi. Skłaniają ich ku temu święta wielkanocne, ale w życiu prawdziwych chrześcij...

„Wielkanoc”

Wielkanoc jest świętem obchodzonym na prawie całym świecie uchodzącym za chrześcijańskie, lub post chrześcijańskie. Obchodzą ją zarówno katolicy, prawosławni, jak i prawie wszystkie kościoły protesta...

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

"A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan" Jan.13...

„Aby służył i oddał życie swoje na okup”

Poniższy artykuł jest owocem przemyśleń związanych z najważniejszą osobą, która kiedykolwiek stąpała po ziemi, Jezusie Chrystusie, oraz ofierze, jaką złożył. Spójrzmy na ten wspaniały temat, jak...