Co oznacza księżyc zamieniony w krew?

„Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały.” Dz.Ap.2:20

„I widziałem, gdy zdjął szóstą pieczęć, że powstało trzęsienie ziemi i słońce pociemniało jak czarny wór, a cały księżyc poczerwieniał jak krew.” Obj.6:12

Bardzo ważnym elementem badania jakiegokolwiek zagadnienia biblijnego, jest przeczytanie o czym mówi kontekst danego wersetu. Aby zastanowić się czym jest określenie, że „cały księżyc poczerwieniał jako krew”, zrobimy tak samo. Fragment z Dziejów Apostolskich wskazuje na czas przed ponownym przyjściem Pana Jezusa, na co wskazuje druga część tego wersetu. Natomiast ten z Objawienia mówi o zdejmowaniu pieczęci, która symbolizuje zrozumienie prawd biblijnych w czasie reformacji.

Więcej o reformacji przeczytasz w artykule:
#89d Leczenie Babilonu: Reformacja

ZNACZENIE SŁOŃCA

„SŁOŃCE” przedstawia światło Ewangelii, jakim od początku był krzyż Chrystusowy- czyli złożenie Okupu za Adama, a w nim za wszystkich ludzi (1Kor.15:22; 1Tym.2:6). Krzyż stał się przyczyną potknięcia dla cielesnego Izraela, jak i dla obecnego chrześcijaństwa. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu.” Izaj.8:14. Prawdy ewangeliczne zostały przyćmione różnymi ludzkimi pseudonaukami, aby obniżyć wartość ofiary Pana Jezusa przedstawionej w Krzyżu. Wartość tę idealnie podkreśla Apostoł Paweł:

„Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa i to ukrzyżowanego.” 1Kor.2:2

W ogólnym znaczeniu słońce w Biblii symbolizuje ustrój społeczny lub polityczny.

ZNACZENIE KSIĘŻYCA

Podobnie jak księżyc świeci odbitym światłem słonecznym, tak też i jest odbiciem idei panującego ustroju. Przykładem może być zakon, który był cieniem, czyli odbiciem ducha Ewangelii. Skoro Prawda Ewangelii Bożej przedstawiona przez słońce została zaciemniona (Obj.6:12), to także światło księżyca, przedstawiające naukę Zakonu Mojżeszowego zostało zniekształcone. Apostoł Paweł tłumaczy (Hebr.9:11-22), że ofiary Starego testamentu, między innymi Dnia Pojednania (3Mojż.16), wskazują na lepsze ofiary, czyli ofiarę Naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz duchowe ofiary składane przez ofiarowanych jego naśladowców. W możliwie najszerszym znaczeniu ofiary te przedstawiają dzieło wiecznego odkupienia wszystkich ludzi po ich wzbudzeniu z martwych.

„Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi samymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te.”Hebr.9:23

Aktualnie tak naprawdę mało kto zajmuje się znaczeniem tych ofiar i zgłębianiem ich symboliki. Dla większości ludzi ofiary te nie są wyrażeniem Boskiej mądrości i odzwierciedleniem Jego wspaniałego planu doprowadzenia ludzkości do doskonałości, ale bezsensownym mordem zwierząt. Wielu ludzi widzi w tym krwawe barbarzyństwo, na co wskazuje czerwień księżyca.

W szerszym znaczeniu możemy zauważyć upadek ideologii utrzymujących porządek prawny na świecie. W XIX w. definitywnie upadł ustrój monarchistyczny, skutkiem czego była I wojna światowa. W latach 80-tych XX wieku upadł komunizm (jego ideologia przestała świecić) i jednocześnie jego prawa zostały skompromitowane co jest pokazane w krwawym księżycu. Początek XXI w. to zauważalny zmierzch i pogłębiająca się krytyka kapitalizmu co powoduje krytykę praw rządzących tym ustrojem. Zauważamy powszechny upadek autorytetów, relatywizm moralny, brak pomysłu na sprawiedliwy i akceptowany przez obywatelii ustrój (słońce), przy jednoczesnym łamaniu prawa (księżyc) przez tych, co powinni je stanowić. Znaki te wskazują na bliskie nadejście anarchii (Wielki Ucisk), która poprzedza nastanie Królestwa Bożego.

Podziel się