W jaki sposób mogę wydawać coraz większy owoc?

„A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny.” Mat.13:23

ODPOWIEDŹ: Pismo Święte daje mnóstwo rad dotyczących postępowania. Historie biblijne często dostarczają nam podpowiedzi na życie codzienne, co robić, a czego nie. Poniżej przedstawiliśmy kluczowe, według nas, elementy niezbędne do tego by wydawać coraz większy owoc w naszym życiu codziennym.

1. Praca nad swoim sercem, by gleba wciąż była żyzna, by wydawała coraz lepszy owoc

W tej przypowieści serce jest przedstawione jako gleba, więc by lepiej owocowało, potrzebne jest podlewanie słowem prawdy, okopywanie i obłożenie nawozem- aż je okopię i obłożę nawozem” Łuk.13:8.

Nad wszystko, czego ludzie strzegą, strzeż serca twego; bo z niego żywot pochodzi” Przyp.4:23(BG).

Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie” Filip. 2:12.

Więcej o słowach wypisanych w sercu przeczytasz w artykule:
#70 Zakon wypisany w sercach przez sumienie

2. Pilnowanie nauki Słowa Bożego

Pismo Święte będące autorytetem we wszelkich dziedzinach życia, podaje najlepsze rady i wskazówki by popełniać jak najmniej błędów w życiu, a także daje wyjścia i rozwiązania na wszelkie bolączki.

„Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go” Łuk.11:28.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” 2Tym.3:16.

3. Ofiarność i służba

Każdego dnia zdawajmy sobie sprawę z tego, że to co posiadamy, dom, pieniądze, auto itd. nie jest nasze lecz Pańskie. Z Jego błogosławieństwa to otrzymaliśmy, więc dzielmy się tym z potrzebującymi, szukajmy ich wokół siebie, bo to i tak nie jest nasze, a na pewno w przyszłości będziemy rozliczeni z tego jak tym szafowaliśmy.

„A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” 2Kor.9:8.

Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa” 2Kor.4:5.

Więcej o poświęceniu przeczytasz w artykule:
#60 Co Pismo Święte mówi o poświęceniu?

4. Miłość do współbraci 

Rozwijanie w sobie doskonałej miłości jest niezbędne aby osiągnąć Królestwo. Rozwijać ją można przez naukę miłości do brata, który może nie zawsze jest dla nas jak plaster miodu na nasze zbolałe serce.

„Przeto, póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary” Gal.6:10.

5. Utrzymywanie społeczności poprzez modlitwę

Bardzo ważny jest stały kontakt z Panem Bogiem w codziennej modlitwie. To ona pomaga kontrolować nam stan naszego serca, a także jest źródłem pocieszenia, pokoju i pewności, że Pan Bóg swoje dzieci nigdy nie opuszcza, lecz kształtuje według swoich najlepszych sposobów.

„Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża” Hebr.10:25.

„W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych” Ef.6:18.

6. Nauka na swoim doświadczeniu, na błędach.

Jest to bardzo ważne by wciąż nie popełniać tych samych błędów. Z naszych upadków powinniśmy wyciągać wnioski i lekcje na przyszłość tak aby się duchowo poprawić.

„Sprawiedliwy siedem razy upadnie, jednak znowu się podniesie” Przyp.24:16

Więcej o pokusach przeczytasz w artykule:
#64 Kilka słów o pokusach

7. Gorliwość w dobrych uczynkach

Wiara bez uczynków jest martwa, zatem to w co wierzymy i jakie wartości wyznajemy powinniśmy popierać codziennymi dobrymi uczynkami. Nie tylko wobec najbliższych lecz dla ludzi wokół. Prawdziwy chrześcijanin, to nie ten który siedzi z założonymi rękami i nic nie robi, lecz taki który wyznaje Boga w duchu, prawdzie i popiera to codzienną pracą dla Pana.

„Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny” Rzym.2:7

8. Dążenie do pokoju

„Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana” Hebr.12:14

„Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” Rzym.12:18

Podziel się