Doktryny

Pan Bóg jest ucieczką i siłą naszą

Słowo „Bóg” nie zawsze oznacza Wszechmocnego. W Starym Testamencie zostało przetłumaczone z 4 różnych hebrajskich słów: El, Elah, Elohim, Adonai. Wszystkie te określenia oznaczają kogoś możnego, czyl...

Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?

Na świecie jest wiele różnych religii, kościołów i wyznań. Wszystkie twierdzą, że Bóg jest sprawiedliwy i miłosierny. Gdyby jednak dokładniej przeanalizować głoszoną przez nie „dobrą nowinę”, to okaza...

„Czcij ojca twego i matkę twoją”

Każdy z nas dorasta do takiego wieku, że przychodzi czas nauki przykazań. Rodzice starają się nam pokazać receptę na życie zamkniętą w 10 słowach – w Dekalogu. Gdy czytam Boże Prawo – Zakon dany Izrae...

„Czuwajcie więc, modląc się cały czas”

"Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie; duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe" Mat.26:41. Czy praca obserwatora na wieży strażniczej jest pracą trudną? Z pewnością nie i nie...

Pan jest skałą i twierdzą naszą

Nasze rozważania poświęcimy słowom króla Dawida: "Boś Ty skałą moją i twierdzą moją" Ps.31:4. W zacytowanym powyżej wersecie z Księgi Psalmów, król Dawid mówi, że Bóg jest skałą i twierdzą. Zastanówmy...

Czy Stary Testament to tylko historia?

Nawet ktoś, kto nie interesuje się Biblią, odpowiadając na to pytanie powiedziałby, że ta księga to znacznie więcej niż tylko zapis historii, gdzie główną rolę odgrywa jeden naród. Dla nas, którzy wie...

Wielkie proroctwo Naszego Pana: Powrót Pana

Werset 36 zawiera w sobie istotny argument przeciw trynitarnej koncepcji niebiańskiej rzeczywistości. Wskazuje on wyraźnie, że Jezus nie miał boskiego atrybutu w postaci wszechwiedzy. Nie tylko nie po...

Symbole i ich znaczenie w Piśmie Świętym

W obecnym świecie na każdym kroku zauważyć możemy różne znaki, symbole. Są one bardzo przydatne, ułatwiają bowiem codzienną pracę oraz wszelkie obowiązki. Dzięki tym znakom możemy w szybki i prosty sp...

Biblia jest prawdziwym dziełem Bożym

Temat, który mi powierzono, jest zapewne tak stary jak sama Księga i religie, które się na niej opierają. Nie jest jednak jedynym tekstem religijnym, na który powołują się ludzie, by dowieść słusznośc...

Czy Jezus jest synem Bożym, czy Bogiem?

"Któż jest kłamcą, jeżeli nie ten, który przeczy, że Jezus jest Chrystusem? Ten jest antychrystem, kto podaje w wątpliwość Ojca i Syna. (...)Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się nar...