Wyznanie Tomasza – „Pan mój i Bóg mój”.

Podsumowanie

Podsumowanie

  1. Apostoł Tomasz w swoich słowach uznaje Jezusa nie tylko za swojego Pana, ale także akceptuje Go jako reprezentanta i doskonałe uosobienie Boga. Jest to wyraz przemiany jaka w nim nastąpiła: od braku poznania Jezusa jako Syna Bożego (Jana 14:5-7), przez brak wiary w zmartwychwstanie (Jana 20:25) aż do uwierzenia (Jana 20:28).
  2. Istoty reprezentujące Boga Ojca w Piśmie Świętym często nazwane są bogami (Gen. 16:7-13; 32:24-30; Sędz. 13:21-22).
  3. Werset Jana 20:28 należy zharmonizować z kontekstem całego rozdziału i celem, dla którego napisania została Ewangelia św. Jana – byśmy mogli „wierzyć, że Jezus Chrystus jest Synem Boga” (Jana 20:31), czyli Mesjaszem.

 

Podziel się