Przyjdź Królestwo Twoje

Przyjdź Królestwo Twoje

„Przyjdź Królestwo Twoje” to słowa modlitwy, którą nauczył na nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy modlimy się do Boga tymi słowy, czy zdajemy sobie tak naprawdę sprawę z głębi tych słów? Słowa te to prośba do Boga o to, aby zaprowadził na ziemi Swoje Królestwo. Co Biblia mówi na temat Bożego Królestwa?

Z Pisma Świętego dowiadujemy się o Królestwie Bożym na ziemi, w którym wszyscy ludzie obudzeni ze snu śmierci i będą mogli żyć wiecznie w doskonałych warunkach.Pan Jezus podczas swojej misji na ziemi wiele nauczał o Królestwie Bożym. W modlitwie, którą nas nauczył, polecił, aby codziennie o to Królestwo prosić.

Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (Mat. 6:10)

Pan Bóg założył Swoje Królestwo już w raju, gdzie pierwszy doskonały człowiek był został królem ziemi. Księga Rodzaju informuje nas o tym w pierwszym rozdziale: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! (1 Moj. 1:27-28)

W drugim rozdziale tej samej księgi czytamy: Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. (1 Moj. 2:8-9)

Pan Bóg przygotował dla człowieka doskonałe warunki. Uczynił go królem całej ziemi. Uzależnił jednak posiadanie tego królestwa od posłuszeństwa i przestrzeganiaBożego prawa. Niestety Adam nie cieszył się długo tym błogosławionym życiem. Nie usłuchawszy ostrzeżenia Bożego, utracił dane mu przez Boga Królestwo. Pan Bógrzekł: Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. (1 Moj. 2:17).

Podziel się