Przyjdź Królestwo Twoje

„Przyjdź Królestwo Twoje” to słowa modlitwy, którą nauczył na nasz Pan Jezus Chrystus. Kiedy modlimy się do Boga tymi słowy, czy zdajemy sobie tak naprawdę sprawę z głębi tych słów? Słowa te to prośba do Boga o to, aby zaprowadził na ziemi Swoje Królestwo. Co Biblia mówi na temat Bożego Królestwa?

Z Pisma Świętego dowiadujemy się o Królestwie Bożym na ziemi, w którym wszyscy ludzie obudzeni ze snu śmierci i będą mogli żyć wiecznie w doskonałych warunkach.Pan Jezus podczas swojej misji na ziemi wiele nauczał o Królestwie Bożym. W modlitwie, którą nas nauczył, polecił, aby codziennie o to Królestwo prosić.

Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (Mat. 6:10)

Pan Bóg założył Swoje Królestwo już w raju, gdzie pierwszy doskonały człowiek był został królem ziemi. Księga Rodzaju informuje nas o tym w pierwszym rozdziale: I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg, i rzekł do nich Bóg: Rozradzajcie się i rozmnażajcie się, i napełniajcie ziemię, i czyńcie ją sobie poddaną; panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi! (1 Moj. 1:27-28)

W drugim rozdziale tej samej księgi czytamy: Potem zasadził Pan Bóg ogród w Edenie, na wschodzie. Tam umieścił człowieka, którego stworzył. I sprawił Pan Bóg, że wyrosło z ziemi wszelkie drzewo przyjemne do oglądania i dobre do jedzenia oraz drzewo życia w środku ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. (1 Moj. 2:8-9)

Pan Bóg przygotował dla człowieka doskonałe warunki. Uczynił go królem całej ziemi. Uzależnił jednak posiadanie tego królestwa od posłuszeństwa i przestrzeganiaBożego prawa. Niestety Adam nie cieszył się długo tym błogosławionym życiem. Nie usłuchawszy ostrzeżenia Bożego, utracił dane mu przez Boga Królestwo. Pan Bógrzekł: Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz. (1 Moj. 2:17).

Podziel się