Królestwo trwające 1000 lat

Pytanie: Spodobało mi się rozważanie, mam podobny pogląd (nawrociłem się i 'wychowałem’ we wspolnocie zielonoswiątkowej, choć mam teraz własne przemyślenia i przede wszystkim jestem dzieckiem Bożym).

Mam pytanie dotyczące 1000-letniego królestwa. Czy nie jest nadinterpretacją doskonalenie się ludzi w tym okresie? Według mnie, jak pamiętam w tej chwili, to na ten temat jest napisane tylko o ostatecznym buncie i zniszczeniu wrogów Boga. No i oczywiscie lapidarnie o panowaniu Chrystusa z tymi 'blogoslawionymi, ktorzy maja udzial w pierwszym zmartwychwstaniu’ (nie wszyscy!).

Odpowiedź: Dziękuję za pozytywną opinię na temat rozważań na stronie zbawienie.pl.

Chciałbym przekazywać te informacje na temat  zbawienia człowieka, które Bóg zaplanował przed założeniem świata, a teraz podczas rozwoju jego historii, są dokładnie realizowane, co potwierdzają wypełniające się proroctwa.

To co na ten temat chcę powiedzieć, staram się czerpać z jedynego źródła wiedzy o Bogu i o Jego zamiarach względem człowieka – czyli z Biblii. Wydaje mi się, że nie jest ważne co ja lub ktoś inny myśli na temat niektórych wersetów zapisanych w Jego księdze, tylko jest ważne to, co Bóg chce do nas powiedzieć przez Swoje Słowo.

W odpowiedzi na pytanie o 1000-letnie Królestwo, mogę poszerzyć rozważany temat o dodatkowe fragmenty i cytaty Pisma Świętego.

Pan Jezus rozpoczął nauczanie od słów: „Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios wg. Mat. 4:17 , lub „Królestwo Boże” wg. Łuk. 4:43, albo wspominane już Królestwo Chrystusowe. Obj. 20: 6

Czy to tylko różne nazwy jednego królestwa, czy może różne królestwa o których uczy Pismo?

Na podstawie wielu innych zapisów można powiedzieć, że jest to mowa o różnych królestwach i różnych czasach ich ustanowienia. Bóg jest autorem całego planu zbawienia człowieka, stąd każde z tych wspomnianych królestw może być nazwane Królestwem Bożym, jak to ma miejsce w zapisie Łuk.4:43.

Jezus jest natomiast wykonawcą planu zbawienia człowieka, dlatego jedno z tych wspomnianych królestw nazwane jest Królestwem Chrystusowym.

Królestwo Niebieskie nazwane zostało od nieba, czyli duchowego stanu uczestników tego Królestwa. Hebr. 3 :1 uczestnicy powołania niebieskiego”.Królestwo Niebieskie – powstaje jako pierwsze od chrztu Jezusa udzielonego Mu przez Jana  Mat. 11:12, a od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają.

Pan Jezus podczas pierwszego przyjścia skoncentrował się na nauczaniu o Królestwie Niebios, bo to królestwo nie było znane w Starym Testamencie i nie było też łatwo mówić ludziom ziemskim o tym co niewidzialne. 1 Piotr. 1:10-12

Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, Starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę; a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną.

Królestwo Niebieskie do czasu przyjścia Jezusa było dla wszystkich ludzi okryte tajemnica i objawione dopiero przez Pana i apostołów Efez. 3:2-10

„Bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra, Że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, Która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom, Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez ewangelię, Której sługą zostałem według daru łaski Bożej, okazanej mi przez jego wszechmocne działanie. Mnie, najmniejszemu ze wszystkich świętych, została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył, Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą,”

Podziel się