Człowiek stworzony przez Boga

Dlaczego Bóg pozwolił na zło?

Zapytasz może dlaczego wszechmocny Bóg pozwala człowiekowi robić co mu się podoba i toleruje zło? Jednym z celów takiego postępowania Pana Boga było pokazanie człowiekowi do czego prowadzi przestępstwo Jego prawa i grzech. A trzeba tu zauważyć, że na efekty nie trzeba było czekać zbyt długo – degeneracja, grzech, upadek moralności, wielkie odstępstwo od jakichkolwiek Bożych zasad i praw, udowodniły w końcu jak fatalne skutki przynosi panoszący się grzech.

Konieczna była Boska interwencja przejawiająca się w zalaniu ziemi wodami potopu.„A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, Żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim.” (Mojż. 6:5-7) Tylko Noe ze swą rodziną okazał się godny, by zostać przeniesionym do następnej epoki – do wieku Patriarchów.

Ten okres od przestąpienia prawa Bożego w Edenie, aż do zalania świata przez wody potopu, zawiera pewne istotne lekcje dla człowieka. Pokazuje mianowicie, że człowiek ma tendencję by popadać w coraz większy upadek, grzech i degradację i wskazuje, że tylko Boska interwencja może ten upadek powstrzymać i przywrócić człowiekowi pierwotny, doskonały stan.

Śmierć człowieka zatem nie jest dziełem przypadku, predestynacji (przeznaczenia) lecz jest wynikiem nieposłuszeństwa Prawu Bożemu. „Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli;” (Rzym. 5:12)

Śmierć człowieka nie będzie jednak zjawiskiem wiecznie trwającym. Zgodnie z planem Bożym, cała ludzkość otrzyma zmartwychwstanie i sposobnoć ubiegania się o życie wieczne na ziemi.

„Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus,” (1 Tym. 2:4-5)

Ilustracja pochodzi z książki „Fotodrama Stworzenia”

Podziel się