Czasy ostateczne – cz. I

Czasy ostateczne – cz. I

Artykuł jest pierwszą częścią 3-częściowego cyklu.
Przejdź do części II | części III.


A to wiedz, że w ostatecznych dniach nastaną trudne czasy – 2 Tym. 3:1.

W Biblii wielokrotnie powtarzany jest zwrot „Czasy Ostateczne” czy też „Ostatnia Godzina”.  Jest to bardzo ciekawy temat ze względu na to, że dotyczy czasów, w których obecnie żyjemy. Patrząc na czasy ostateczne, widzimy również zapowiedź nadchodzącego Królestwa Bożego. Bardzo ważne jest to, żeby mieć świadomość i wiedzieć jak postępować w tych czasach. Nie bez powodu są one nazwane przez apostoła Pawła czasami trudnymi. Na podstawie fragmentów Biblijnych przybliżymy czym są „Czasy Ostateczne” oraz przytoczymy znaki, które świadczą o życiu w tych czasach.

Czasy Ostateczne – definicja

Wyrażenie Czasy ostateczne pochodzi z greckiego słowa eschatos. W konkordancji Stronga jest to numer #2078 i oznacza koniec, cel ostateczny. Ten zwrot użyty jest również w 1 Jana 2:18, 1 Piotra 1:5 odnosząc się do końca Wieku Ewangelii, Hebr. 1:2, który mówi o końcu Wieku Żydowskiego, czy też Izaj. 2:2 odnoszący się do Wieku Tysiąclecia. Dziś skupimy się na okresie, w którym żyjemy, czasie Żniwa Wieku Ewangelii. Jezus tłumacząc przypowieść o pszenicy i kąkolu mówi nam w Mat. 13:39 – A żniwo jest to dokonanie wieku. Jest to zgodne z definicją czasów ostatecznych. Jest to okres obfity w wydarzenia i znaki, po których możemy stwierdzić w jakim czasie się znajdujemy. Żyjemy przy końcu Wieku Ewangelii, a także przy końcu drugiej Dyspensacji, gdzie apostoł Paweł w Gal. 1:4 nazywa ten czas jako teraźniejszy wiek zły. Jest to czas panowania największego przeciwnika Bożego – Szatana, który w 2 Kor. 4:4 jest nazwany bogiem świata tego.

Skoro wierzymy, że żyjemy w czasie końca Wieku Ewangelii w okresie żniwa, to co możemy powiedzieć o tych czasach? Jakie wydarzenia tego okresu mogą nam pokazywać, że zbliża się koniec pewnego porządku? Popatrzymy na to przez pryzmat kilku elementów.

Podziel się