Wzrost w mocy Ducha Świętego

W Ewangelii Jana znajduje się dobrze znana historia spotkania Pana Jezusa z Nikodemem. Podczas tej rozmowy, na pytanie Nikodema, w jaki sposób stary człowiek może narodzić się na nowo, Pan Jezus ...

Prawdziwe świętowanie narodzenia Pańskiego

PRAWDZIWE ŚWIĘTOWANIE Na początku musimy zaznaczyć, że nazwa tego święta nie jest poprawna i nie powinna być używana przez naśladowców pana Jezusa. Pan Jezus Bogiem nie był ani nie jest. ...

Czy udowodnisz, że Jezus jest Mesjaszem?

Przyjście Mesjasza- zbawcy świata- opisane jest w Piśmie Świętym wielokrotnie. Aby móc Go w nim rozpoznać, należy na samym początku przyjąć aksjomat, że Pismo natchnione jest przez samego Boga i żadn...

Podstawy nauki o chrztach: Rzeczywisty chrzest

Zastanówmy się nad trzecią w kolejności nauką podstawową zapisaną w Hebr.6:2, którą jest nauka o chrztach. Jak się okazuje już na etapie dosłownego czytania różnych tłumaczeń Pisma Świętego,...

Podstawy nauki o chrztach: Chrzest w imię Jezusa

Rezygnacja z ziemskich ambicji, nadziei i dążeń – to często powtarzane słowa, ale być może za rzadko zastanawiamy się nad ich sensem i znaczeniem dla naszego życia. Myślę, że ich sens poznaje się z w...

W jaki sposób mogę wydawać coraz większy owoc?

"A posiany na dobrej ziemi, to ten, kto słowa słucha i rozumie; ten wydaje owoc: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny." Mat.13:23 ODPOWIEDŹ: Pismo Święte daj...

Gedeon i Boża próba wody

Izrael jest w niebezpieczeństwie. Przez wody Jordanu przeprawili się Madianici oraz Amalekici wraz z ludem ze Wschodu, aby wspólnie rabować płody rolne Izraela. Bóg wyznacza Gedeona na wodza, któ...

Czy Jezus miał dom na ziemi?

Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom w którym przebywał, nie jest natomiast napisane, czy ten dom był jego własnością. "A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego ...

Ofiara uznana przez Pana Boga

"Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie" Hebr.9:12(BG) Pan Jezus odchodząc do nieba nakazał Swoim uczniom, by...

Nieoczekiwany gość w domu Szymona

"Faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: Gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci ...