Kiedy ludzkość będzie gotowa na spotkanie z Panem?

Odpowiadając na tak zadane pytanie musimy określić i omówić obecny czas. Czas, w którym żyjemy, do momentu powstania wszystkich ludzi z grobów charakteryzuje się panowaniem grzechu. Prawdą jest, że spotkanie z Panem nie jest możliwe bez odpowiedniego przygotowania, które nazywamy „sądem”, jednak w tym czasie tylko wierni naśladowcy Jezusa są na sądzie:

Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego [Kościoła] 1Piotr.4:17.

Czas, kiedy cała ludzkość spotka się z Panem natomiast, będzie miał miejsce po powstaniu z grobów. Wtedy zacznie się ich indywidualna rozprawa sądowa trwająca 1000 lat, kiedy to przez ten czas będą starali się żyć w zgodzie z prawem Bożym.

„Gdyż wyznaczył dzień [1000lat], w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.” Dz.Ap.17:31

Obecnie ludzkość w oczach Bożych jest umarła, nie posiadająca prawa do życia: „umarli niechaj grzebią umarłych swoich” Mat.8:22, dlatego też, obecne życie nie jest czasem przygotowania do spotkania z Panem.

Więcej o czasie naprawienia wszystkich rzeczy przeczytasz w artykułach:
#48a Czas naprawienia wszystkich rzeczy: naprawienie ludzkości.
#48a Czas naprawienia wszystkich rzeczy: powszechne poznanie Woli Bożej.

Po powstaniu z grobów ludzie nie otrzymają także natychmiastowego wyroku. Pan Bóg jest Ojcem bardzo miłosiernym i nie ukarałby człowieka, który po wskrzeszeniu żałowałby swoich grzechów i chciał się naprawić. Okazał On swą miłość posyłając Syna, który oddał życie na ofiarę za wszystkich. W przyszłości dzięki tej ofierze da wszystkim ludziom powstanie z grobów i szansę uzyskania życia na warunkach posłuszeństwa.

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” Jan.3:16

CO OZNACZA SĄDZENIE ŚWIATA?

Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą?  1Kor.6:2

Święci, oblubienica Jezusa, podczas dnia restytucji, naprawienia ludzkich umysłów pod wolę Bożą, będą sądzić świat.  Znaczy to, że będą  pomagać ludziom w wypełnianiu Bożego prawa w celu osiągnięcia doskonałości. Obecnie, gdy świat jest pod władaniem Szatana, grzech jest nierozerwalnie związany z każdym człowiekiem:

złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla” Hebr.12:1.

Jedynie poprzez zasługi Pana Jezusa Jego naśladowcy mogą być usprawiedliwieni przez wiarę, czyli okryci szatą usprawiedliwienia, a w oczach Bożych widziani za świętych.

CZY MOŻEMY CAŁKOWICIE POZBYĆ SIĘ GRZECHU?

Nie ma możliwości aby ludzie żyjący obecnie na świecie, bez poznania Prawdy, którzy nie oddali swojego życia na służbę Bogu, w jakikolwiek sposób mogli oczyścić się z grzechu. Będzie to możliwe w przyszłości, w procesie restytucji.

Podziel się