Czasy ostateczne – cz. I

Postawy prezentowane przez ludzi

Postawy prezentowane przez ludzi

Wróćmy do listu do Tymoteusza i przeczytajmy dłuższy fragment:

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj – 2 Tym. 3:1-5.

Same negatywne cechy zostały wymienione w tym fragmencie. Apostoł Paweł pokazuje nam jakie wartości będą narastać wśród ludzi. Oczywiście nie możemy powiedzieć, że wszyscy tacy są. Takie cechy były od zawsze ale Biblia mówi, że ma przyjść taki okres gdzie pewne złe trendy będą się nasilać. Czy dostrzegamy te zmiany w otaczającym nas świecie? Popatrzmy na kilka cech i porównajmy z obecnym stanem.

Podziel się