Życie w Chrystusie

Refleksje w obliczu Nowego Roku

Brzask Nowego Roku jest czasem właściwym na refleksje zarówno nad przyszłością, jak i nad przeszłością. Rozmyślając nad tym, co było stwierdzić musimy, jak wiele mamy powodów do wdzięczności. Ci, któr...

”Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty”

Chciałbym, abyśmy odpowiedzieli sobie na kilka pytań związanych z zachętą Słowa Bożego dotyczącą stania się świętym. Nie rozpatrujmy światowych, pospolitych skojarzeń ze świętością. Może się zdarzyć, ...

”Ale my zmysł Chrystusowy mamy”

W naszej ludzkiej naturze mamy wiele skłonności, które prowadzą nas w niepewnym kierunku. Czasem jakiś bodziec, może głupia myśl może spowodować mocne zawirowania w naszym życiu. Obecnie  żyjemy w świ...

Budowa na pewnym fundamencie

Król Dawid napisał proroczo o Panu naszym Jezusie, że będzie mówił w przypowieściach: "Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice" Ps.78:2(BT). Wiemy, że tak się też stało, co poświadcza ewang...

Niewód zapuszczony w morze

"Zasię podobne jest królestwo niebieskie niewodowi zapuszczonemu w morze, i ryby wszelkiego rodzaju zagarniającemu. Który gdy był pełen, wyciągnęli rybitwi na brzeg, a usiadłszy, wybierali dobre ryby ...

Czytanie Słowa Bożego

„Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości” (2 Tym. 3:16) Rzemieślnik nie poświęca dużo uwagi swoim narzędzi...

Pewność Bożych Obietnic

„Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.” (Psalm. 37:5) Człowiek poświęcony, jak każdy człowiek, ma pewne plany, cele i dążenia. I nie ma w tym nic złego, o ile te plany są ...

Historia Miriam: Prześladowania Izraela w Egipcie

Miriam (wraz z rodzeństwem) była z pokolenia Lewiego: „Żona Amrama nazywała się Jochebed, córka Lewiego, która urodziła się Lewiemu w Egipcie. Urodziła ona Amramowi Aarona i Mojżesza oraz ich siostrę...

Znaczenie systematyczności w rozwoju duchowym

„I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” – Dzieje Ap. 2:42 Formujący się zbór chrześcijański w Jerozolimie, był strukturą ze względu na swoją dość kruchą młod...