Wola Boża

„Gdyż was doświadcza Pan, Bóg wasz, aby wiedział, jeśli wy miłujecie Pana, Boga waszego, ze wszystkiego serca waszego, i ze wszystkiej duszy waszej”. 5 Mojż. 13:3

Królestwo Boże przeznaczone jest tylko dla tych, którzy dzięki łasce Bożej staną się podobni do Pana Jezusa., będą miłować Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej i będą zdolni powiedzieć: „Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie Panie”. Żaden inny warunek, poza pełnym poddaniem się Bogu, nie może sprawić, że zostaniemy przyjęci do Królestwa, ponieważ nic innego nie oznacza zupełnego poddaństwa ani pełnej miłości do Boga. I nie zapominajmy, że te wszystkie niebiańskie rzeczy, których „oko nie widziało, ucho nie słyszało ani na serce ludzkie nie wstąpiło”, Bóg zachował dla tych, którzy miłują Go ponad wszystko.

Podziel się