osiem

Mat.5: 8 Błogosławieństw

Od piątego rozdziału Ewangelia Mateusza jest już troszkę inna. Mateusz nie skupia już się na aspektach historycznych Mesjasza, nie przedstawia już z takim natężeniem dowodów proroczych na autentycznoś...