Pytania i odpowiedzi

Czy Jezus miał dom na ziemi?

Pismo Święte wskazuje, że Pan Jezus miał dom w którym przebywał, nie jest natomiast napisane, czy ten dom był jego własnością. "A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za nim, rzekł do nich: Czego ...

Czym się różni wskrzeszenie od zmartwychwstania?

Od momentu grzechu pierwszego człowieka, mimo złożenia przez Pana Jezusa okupu za Adama, a w Adamie za całą ludzkość, każdy z nas umiera. Na kartach Biblii odnajdujemy jednak zapisy o osobach, którym...

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

"A Jezus mu odpowiedział: To jest ten, któremu Ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan" Jan.13...

Dlaczego Pan Bóg zesłał na świat potop?

Historia przedstawiająca tło potopu jest niezwykła. Opisuje ona zamiar aniołów polegający na utworzeniu początków nowej rasy, powstałej ze związku z ziemskimi kobietami. Apostołowie Piotr i Juda odwo...

Co oznacza gwiazda Dawida?

Elegancka w swej prostocie, niebieska Gwiazda Dawida przyozdabia narodowe flagi Izraela od czasu powstania państwa w 1948 roku. Najdawniejsze odkryte ślady wykorzystania jej jako symbolu znajdują się...

Jakich nauk nie powinien wyznawać chrześcijanin?

 Chrześcijanin w pewne rzeczy musi wierzyć, aby być Chrześcijaninem, lecz pewnych nauk wyznawać mu nie wolno. Bóg dał Adamowi i Ewie życie oraz dał im prawo: "I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z ...

Z czego wynikają różnice poziomu edukacji?

Skoro Pan Bóg istnieje to dlaczego pozwala na dysproporcje w poziomie edukacji w różnych częściach świata? Czy jest to sprawiedliwe? Pan Bóg uczynił pierwszego człowieka na swój obraz i podobieństwo "...

Czy Jezus obiecywał złoczyńcy piekło?

„I rzekł mu: Zaprawdę, powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” Ewangelia Łukasza  23:43 Tekst w przekładzie Biblii Króla Jakuba, w tym również, m.in. przekład BG: „A Jezus mu rzekł: Zaprawdę po...

Czy dusza dziecka może wrócić ponownie?

„Niechaj się proszę wróci dusza dzieciątka tego w ciało jego.” 1 Król. 17:21 Jeśli spojrzymy na współczesne tłumaczenia, myśl z 1 Król. 17:21 brzmi: „Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i...