Narodzenie Pana Jezusa

Wszyscy ludzie z nadzieją oczekują lepszych i bezpieczniejszych czasów. Wielu z nas spodziewa się, że one niedługo już nastąpią. Pan Bóg zagwarantował to swoją własną przysięgą, daną dawno temu Abraha...

Twoje Życie

Zbadaj swoje mowy, popatrz na Twe życie Nie ujrzysz w nim Boga, lecz grzechów obficie! I brudzą Twe ciało, Twą dusze kalają, Drogę do żywota Tobie zamykają! Popatrz jak wygląda codziennie Twa drog...

Chrzest

Słowo chrzest pochodzi z greckiego słowa baptidzo (wg Konkordancji Stronga wyraz nr 907), które w dosłownym tłumaczeniu znaczy zanurzenie. Pismo Święte uczy o dwóch częściach chrztu: rzeczywistym chrz...

Przypadek czy przeznaczenie?

Istnieją momenty w życiu każdego człowieka, gdy zadaje sobie pytanie czy jego dotychczasowe istnienie, lub wstrząsające wydarzenie które miało miejsce było wynikiem ingerencji Istoty Wyższej czy ślepy...

Gehenna i ogień nieugaszony

W Nowym Testamencie jednym z greckich wyrazów przetłumaczonych jako piekło jest "gehenna"  i czasem związany jest z nim ogień. Tego słowa Jezus użył w Ew. Mateusza (10:28) gdzie czytamy: „Nie bójcie s...

Zwycięstwo nad Hadesem

W mistrzowskiej rozprawie o zmartwychwstaniu zanotowanej w 15-tym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, ap. Paweł stwierdza: „Gdzież jest o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest o śmierci twój ości...

Szeol w księgach prorockich

Prorok Ezechiel jeden z większych proroków Starego Testamentu użył słowa Szeol 5 razy, i ani razu nie użył go do określenia miejsca wiecznych mąk. Zauważmy te wersety. „W dniu, w którym on zszedł do S...

Szeol w proroctwie Izajasza

Izajasz był jednym z wybitnych proroków Starego Testamentu. Słowo Szeol w jego księdze występuje w 9 miejscach. Jak rozumieć te wersety?

Szeol w Księgach Salomona

Zastanówmy się nad użyciem słowa Szeol w księgach: Przysłów, Koheleta i Pieśni Salomona. Salomon był sławny z powodu swej mądrości i oprócz tego pisał on pod inspiracją Ducha św. W jakim znaczeniu uży...

Szeol w Księdze Psalmów

Hebrajskie słowo Szeol w Księdze Psalmów występuje 15 razy i w następujących wersetach: „...bo nikt po śmierci nie wspomni o Tobie. Któż Cię wychwala w Szeolu?”(Ps. 6:6). Jakże jasne i pozytywne mamy ...