Stało się

Stało się jak powiedział Pan,
Gdy się do końca życie zbliżał,
Że Mu zadano wiele ran,
Potem przybito Go do krzyża.

Lecz chociaż życie przerwał zgon,
Nastało nowych dni zaranie,
I tak jak znowu wyrzekł On,
Przyszło chwalebne zmartwychwstanie.

Nic nie pomogła zbrojna straż,
On skruszył śmierci groźne strzały,
Od grobu odwalony głaz,
A Chrystus powstał pełen chwały.

A gdy zmartwychwstał mocą Ojca,
Strapionym uczniom się objawił,
Swojego Ducha na nich tchnął,
I dar pokoju im zostawił.

Niechaj Ci wieczna będzie cześć,
Za krzyż, za męki, za konanie,
Za odkupieńczą Twoją śmieć,
I za chwalebne zmartwychwstanie.

Podziel się