Jaki Bóg ma plan względem ludzkości?

Jaki Bóg ma plan względem ludzkości? Czy zginiemy w Armagiedonie? Czy pójdziemy do nieba? Czy będziemy żyć na ziemi? Sa to pytania, które każdy z ludzi chociaż raz w życiu sobie zadaje. Z odpowiedzia przychodzi nam Biblia.

Zarówno niebo, ziemia, jak i Armagiedon występują w Biblii, tak więc nie można ich pominąć.

Aby dowiedzieć się co jest dla nas łaską Bożą i błogosławieństwem, a co karą, należy globalnie spojrzeć przez Słowo Boże na Boży plan zbawienia wszystkich ludzi, którzy są potomstwem Adama. 1 Kor. 15:22 „Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni.”

Bóg ma swój plan, który cały czas realizuje. Efez. 1:9-10 „Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, Tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim,”

Bóg, poddając człowieka próbie posłuszeństwa, wiedział, że ten przestąpi Jego prawo i nie pozostawił człowieka bez nadziei. 1 Moj. 3:15 „I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę.”

Jest to obietnica powstania Mesjasza i zniszczenia szatana, jako przyczyny zła i grzechu. Ta obietnica błogosławienia wszystkich narodów powtórzona została Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi: „Będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół swoich, I w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za to, że usłuchałeś głosu mego.” 1 Moj. 22:17-18

W obietnicy tej wymienione są dwa potomstwa:

  1. Jako gwiazdy na niebie (duchowe nasienie błogosławieństwa),
  2. Jako piasek na brzegu morza(ziemskie nasienie błogosławieństwa),

Z potomków Abrahama rozwija się naród Izraelski (jako ziemskie nasienie, przez które błogosławieństwo spłynie na wszystkie narody). U schyłku starożytnej historii Izraela przychodzi Jezus, który zachęca Żydów, by szli za Nim, zapraszając do Królestwa Niebieskiego. Mat. 4:17 „Odtąd począł Jezus kazać i mówić: Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.”

Podziel się