Dlaczego warto czytać i rozważać proroctwa biblijne?

Dlaczego warto czytać i rozważać proroctwa biblijne?

Biblia pełna jest wypowiedzi proroków, które są zapisane tak w Starym, jak i Nowym Testamencie. Czasem są to zawiłe i trudne do pojęcia teksty będące zapisami wizji, snów lub objawień, a innym razem proste przekazy dotyczące tego co należy zrobić, w jaki sposób postąpić w konkretnej sytuacji. Czy zatem warto pochylać się nad nimi? Czy warto poświęcać czas i siły, i próbować zrozumieć co Bóg miał nam do przekazania przez tą, czy inną wypowiedź? Zapewne warto.

Podstawowe nauki czerpiemy z zapisów Nowego Testamentu, ale czytając historie starotestamentowe również poznajemy Pana Boga. Poznajemy Jego sposób działania, Jego mądrość i cierpliwość wobec narodu wybranego. Znajdujemy pouczenie w tym, jakie błędy popełniali wybrani Boży według ciała – naród Izraelski. Właśnie w proroctwach znajdujemy bardzo często krytykę ich postępowania, piętnowanie błędów, które i nam mogą się przydarzyć. Widzimy również wielką miłość Boga, który skruszonym sercem nigdy nie gardzi. On zawsze oczekuje na grzesznika takiego, który się upamięta. Proroctwa pokazują, że czasem trzeba było sporo poczekać na zapowiadane przez posłanych mężów wydarzenia, ale dają pewność, że to co Bóg obiecał na pewno spełni. Zatem tak, jak pisze apostoł Paweł proroctwa dają  pociechę i uczą cierpliwości, czyli utwierdzają naszą wiarę i nadzieję.

Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z Pism nadzieję mieli.

A Bóg, który jest źródłem cierpliwości i pociechy, niech sprawi, abyście byli jednomyślni między sobą na wzór Jezusa Chrystusa – Rzym. 15:4-5 (BW).

Tak samo mówi apostoł Paweł do umiłowanego Tymoteusza:

I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany – 2 Tym. 3:15-17 (BW).

Podziel się