Czas narodzenia Jezusa

Czas narodzenia Jezusa

Pytanie: Mam pytanie w sprawie narodzin Jezusa a szczególnie o nieomylności Pisma Św. Jeżeli Biblia jest natchniona (2 Tym 3:16) to proszę mi wyjaśnić jak się ma sprawa czasu narodzin Jezusa z panowaniem Heroda który zmarł ok 4 r. p.n.e a spisem, kiedy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz czyli ok 6 r. n.e. (Łk 2:2). Czy Łukasz pisząc pod natchnieniem Ducha Św mógł się pomylić?

Odpowiedź: Postaram się na miarę możliwości i dostępu do różnych źródeł historycznych, oraz poznania zapisu Bożego Słowa odpowiedzieć na wstawione pytanie. A temat nie jest łatwy, ponieważ na dzień dzisiejszy historia nie podaje nam wielu szczegółowych faktów, które chcielibyśmy znaleźć.

Naszym zdaniem Ewangelista Łukasz nie mógł się pomylić, ponieważ pisał ewangelię pod natchnieniem Ducha św., czyli sam Stwórca Bóg nadzorował, aby ta święta księga była napisana i w późniejszym czasie tłumaczona, i przepisywana bez istotnych błędów. Tak więc wszystko co jest w niej napisane jest prawdą, mogą być tylko czasami drobne błędy tłumaczy. Biblia nie jest typowo księgą historyczną, wiele zapisanych w niej zdarzeń nie ma odniesienia do historii świeckiej, a pewne fakty nie zawsze zapisane są w kolejności chronologicznej.

Przesłanie Biblii jest zupełnie inne, jest to list Pana Boga do ludzi, nie do wszystkich ludzi, tylko do tych, którzy do tej Świętej księgi mają szacunek i są w stosunku do niej pokorni – jeżeli czegoś nie rozumieją, lub gdy wydaje im się że jest pewna sprzeczność, nie podważają autorytetu Biblii, nie wątpią w jej prawdziwość, lecz są przekonani, że są to miejsca, których na dzień dzisiejszy jeszcze nie rozumieją, albo że nie wszystkie fakty historyczne do chwili obecnej zostały w całości odkryte.

Czytanie Biblii wbrew pozorom nie jest łatwe. Niektóre zawarte w niej informacje tworzące logiczną całość, są porozrzucane w wielu księgach i potrzeba czasami wiele pracy, pokory i daru Ducha św. aby je poskładać i aby nie powstała z nich niedorzeczna informacja. Sposób jej napisania tworzy swoiste sito, które zniechęca nierzetelnych lub niewierzących czytelników do jego dalszego studiowania.

Człowiek który zaczyna czytać Biblię z podejrzeniem Stwórcy o nieuczciwość lub zakłamanie, nigdy nie skorzysta z mocy tego świętego dzieła – z mocy zbawienia w Jezusie Chrystusie które zaproponował Pan Bóg dla wszystkich ludzi zwłaszcza dla wierzących i z największej mocy – mocy zmartwychwstania i życia wiecznego bez chorób, śmierci, niesprawiedliwości w Królestwie Bożym.

A teraz pokrótce spróbujemy odpowiedzieć na zadane pytanie:

Ewangelista Mateusz wiąże historię narodzin Pana Jezusa z panowaniem Heroda Wielkiego który przyjął mędrców ze wschodu  poszukujących nowo narodzonego króla żydowskiego aby mu oddać pokłon (Mat. 2:1-4). Również ewangelista Łukasz wiąże historię zapowiedzi narodzenia Jana Chrzciciela, który był starszy od Pana Jezusa o 6 miesięcy z Herodem Wielkim (Łuk. 1:3). Potem w tej samej ewangelii św. Łukasz opisuje wydarzenie, które miało miejsce ponad jeden rok później – narodzenie Pana Jezusa gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii podczas spisu zarządzonego przez cesarza Augusta.

Tak więc Pismo święte wskazuje, że podczas narodzin Pana Jezusa żył Herod Wielki (schyłek jego życia) i że odbył się wtedy spis ludności, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii.

W tym miejscu mamy różne opinie historyków, zwłaszcza że data śmierci Heroda 4 r.p.n.e. nie jest przez wszystkich uznawana. Jedni twierdzą, że św. Łukasz pomylił się, ponieważ Herod wielki umarł w 4 r. p.n.e. a spis ludności za Kwiryniusza odbył się w 6 r.n.e. gdy Herod 10 lat (nie uwzględniając roku zerowego) już nie żył, inni historycy uważają że zapis Pisma świętego jest prawdziwy i podają w wątpliwość rok śmierci Heroda lub to, że św. Łukasz wspomina o innym spisie ludności nie zanotowanym przez Józefa Flawiusza poprzedzającym ten z 6 r. n.e. O spisie ludności z 6 r. n.e. wspomniał natomiast w Dziejach Apostolskich 5:37. Niektórzy historycy twierdzą, że Kwiryniusz był rządcą Judei dwukrotnie, pierwszy raz tuż przed naszą erą, drugi raz od 6 r. n.e.

Daty dotyczące życia Chrystusa bywają często dyskutowane. Bardzo ciekawą propozycją rozstrzygnięcia tej kwestii została zapisana w październiku 1966 r., w The Journal of Theological Studies,gdzie w artykule Williama Filmera pt. .The Chronology of the Reign of Herod the Great., pokazuje że Herod zmarł około początku 1 r. p.n.e. (a nie 4 r. p.n.e.).

Nie czujemy się upoważnieni do przeprowadzenia rozstrzygnięcia historycznego tej kwestii, możemy tylko odesłać czytelników do zbiorów historycznych i jako propozycję pogodzenia pozornych sprzeczności, do stron internetowych, gdzie przeprowadzono ciekawą analizę rozbieżności historycznych tamtych wydarzeń:

Dla nas największym autorytetem jest Pismo Św. i poniżej wskażemy, co ono mówi o wydarzeniach związanych z narodzeniem Pana Jezusa.

Podziel się