Co Biblia mówi o naszej przyszłości?

Strona 5

Zapamiętaj drogi przyjacielu, ofiara Pana Jezusa nie czyni ludzi świętymi. Okup PanaJezusa gwarantuje wszystkim ludziom zmartwychwstanie i ponowną sposobność próby jaką miał Adam w raju. Każdy człowiek będzie tę próbę miał w ciągu tysiąca lat pod warunkami Nowego Przymierza. Proroctwa Joela mówi: „A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. . . Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony; gdyż na górze Syjon i w Jeruzalemie będzie wybawienie – jak rzekł Pan – a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Pan.” (Joela 3:1,5)

Przeczytajmy jeszcze jeden fragment Biblii: „Mój miły odzywa się i mówi do mnie: Wstań, moja przyjaciółko, moja piękna! Chodź! Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze, ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać w naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorośl zakwita i wydaje woń. Wstańże, moja przyjaciółko, moja piękna, chodź! Gołąbko moja w rozpadlinach skalnych, w ukryciu szczelin! Daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdyż słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Połapcie nam lisy, małe liski, które psują winnice, a winnice nasze zakwitają! Mój ci jest mój miły, a ja jestem jego, który pasie wśród lilii.” (Pieśni Sal. 2:10-16)

W poetycki sposób mędrzec Pański Salomon przedstawia czas przyszłych błogosławieństw dla ludzkości jako czas wiosny po długiej zimie. Warunek uczestnictwa w tych błogosławieństwach jest jasno określony słowami: „Jam miłego mego a miły mój jest mój”. Jest tutaj pokazana miłość i oddanie każdego człowieka do Pana Jezusa który tak cierpiał na krzyżu za nasze grzechy. Wiara w Jego ofiarniczą śmierć i chrześcijańskie życie zgodne z zasadami Ewangelii będą podstawą zbawienia.

Kończąc nasze rozważania na temat przyszłości popatrzmy na ostatnią księgę Biblii – Objawienie Jana: „I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać (…) I rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.” (Objawienie Jana 22:6,10)

Pan Jezus mówi nie pieczętuj słów tej księgi bo czas blisko jest w odróżnieniu od proroctwa Daniela: „Słowa te są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego” (Daniela 12:9). Zapyta ktoś z was, skąd wiadomo, że teraz żyjemy w ostatecznych czasach, że czas jest już blisko? Pozwólcie niech Biblia odpowie na tak postawione pytanie: „A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, Bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.” (2 Tym. 3:1-5)

Drogi przyjacielu czy po przeczytaniu tych słów ktoś trzeźwo patrzący na świat ma jeszcze wątpliwości, że żyjemy w końcowym czasie? Dlatego skoro czas blisko jest to starajmy się żyć na ile nas stać uczciwie i sprawiedliwie. Naszą uwagę zwróćmy na Biblię – Słowo Boże. A wtedy gdy Bóg będzie rozdawał nagrody okażemy się wiernymi jego sługami. Za wspaniałość Bożego planu, za jego miłość do nas, za przywilej wielbienia Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa oddajmy chwałę słowami: „I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. Amen.” (Objawienie Jana 5:13-14)

Podziel się